AVERAGE SPEED in Vietnamese Translation

Bài viết AVERAGE SPEED in Vietnamese Translation thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HoaTuoiBatTu.vn tìm hiểu AVERAGE SPEED in Vietnamese Translation trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “AVERAGE SPEED in Vietnamese Translation”

Đánh giá về AVERAGE SPEED in Vietnamese Translation


Xem nhanh

What is the average speed of both trains?

image

Hỏi vận tốc trung bình của cả 2 xe là bao nhiêu?

His average speed during the whole journey is.

image

Vận tốc trung bình trên cả hành trình là.

The solar system travels at an average speed of828 000 km/h.

image

Hệ Mặt trời di chuyển với tốc độ trung bình 828.000 km/ giờ.

What is a Good Average Speed on a Road Bike?

image

Câu hỏi tiếp theoTốc độ trung bình tốt trên một chiếc xe đạp là gì?

How Can I Increase my Average Speed on my Road Bike?

image

Làm thế nào để tăng tốc độ trung trình trên xe đạp road?

Next questionWhat is a good average speed on a bike?

image

Câu hỏi tiếp theoTốc độ trung bình tốt trên một chiếc xe đạp là gì?

The average speed at which Carlos cycled from his house to the library yesterday

was greater than 16 feet per second.

image

( 1) Vận tốc trung bình của Carlos đạp xe từ nhà tới thư

viện ngày hôm qua lớn hơn 16 feet/ giây.

The average speed of an ICBM is around four miles per second

with a minimum range of 3400 miles.

image

Vận tốc trung bình của một ICBM là khoảng 16 km/ s

với tầm bay tối thiểu là 5440 km.

(Y) Had the turtle

walked 1 meter per minute faster than his average speed it would have finished 40 minutes earlier.

image

( 2) Nếu nó bò nhanh hơn vận tốc trung bình là 1m/ phút thì nó đã có thể hoàn thành quãng đường sớm hơn 40 phút.

The vehicle’s average speed measurement shall then be repeated on the same test basis

but run in the opposite direction and under the same procedures.

image

Phép đo vận tốc trung bình phải được lặp lại trên cùng một điều kiện thử

nghiệm nhưng theo hướng ngược lại và theo cùng một quy trình.

(2) The average speed at which Carlos cycled from his house to the library yesterday

was less than 18 feet per second.

image

( 2) Vận tốc trung bình của Carlos đạp xe từ nhà tới thư viện ngày

hôm qua nhỏ hơn 18 feet/ giây.

For instance you could burn 400 calories in an hour

if you are walking with an average speed of four miles an hour.

image

Như vậy bạn có thể đốt cháy 400

calo trong một giờ đi bộ với vận tốc trung bình là 65 km/ h.

Other provinces: Depending on the distance to the incident location the average speed is 35km/h.

image

Các tỉnh khác: Tùy thuộc vào khoảng cách tới địa điểm bị nạn vận tốc trung bình là 35km/ h.

In these instances other formulas exist for calculating the average speed.

image

Với những trường hợp này

công thức khác được dùng để tính vận tốc trung bình.

Bennu is about 487 meters in diameter and

travels around the Sun at an average speed of 101000 km per hour.

image

Bennu có đường kính khoảng 487 m và

di chuyển quanh Mặt Trời ở vận tốc trung bình 101.000 km/ h.

The 20-meter-high loop system propels the AeroSlider faster

helping it to reach the average speed of the aircraft about 500 mph(805 km/h).

image

Hệ thống vòng cao 20 m đẩy con tàu chạy nhanh hơn

giúp nó đạt vận tốc trung bình của máy bay khoảng 805 km mỗi giờ.

The Marina Bay Street Circuit is the second

slowest 23-turn circuit on the calendar after Monaco with an average speed of 172kph.

image

Trường đua Vịnh Marina là trường đua có 23 điểm rẽ chậm

thứ hai sau trường đua Monaco với vận tốc trung bình 172 km/ h.

You could do the

same thing if someone just said:… what was his average speed over that time?

image

Bạn có thể tính toán tương tự nếu

được yêu cầu:… tốc độ độ trung bình của anh ấy trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu?

Speaking with Top Gear Hennessey stated he was

initially skeptical after hearing about Koenigsegg’s record average speed.

image

Nói chuyện với tạp chí Top Gear Hennessey cho biết lúc đầu ông

hoài nghi khi nghe tin về tốc độ trung bình của chiếc Koenigsegg Agera RS.

Turkey last year

became the ninth country to operate a train at an average speed of 200 kph.

image

Thổ Nhĩ Kỳ năm

ngoái trở thành nước thứ 9 có xe lửa chạy với tốc độ bình quân 200km. giờ.

In 1970 she set a record in crossing the Atlantic in 3 days

20 hours and 42 minutes an average speed of 30.36 knots.

image

Năm 1970 tàu lập được một kỷ lục vượt Atlantic trong 3 ngày 20

giờ và 42 phút với tốc độ bình quân là 30.36 knots.

It is assumed that the flight around the world

will be at an altitude of 12-14 km and an average speed of 210 km/h.

image

Chuyến bay vòng quanh thế giới này sẽ diễn

ra ở độ cao từ 12 đến 14km với tốc độ trung bình 210km/ h.

Apart from the tach and the speedo

it displays driving data(fuel consumption average speed driving duration

distance traveled) radio stations or your music playlist and navigation info.

image

Ngoài tach và speedo nó hiển thị dữ liệu lái xe(

tiêu thụ nhiên liệu tốc độ trung bình thời gian lái xe

khoảng cách đi) đài phát thanh hoặc danh sách nhạc của bạn và thông tin điều hướng.

In other words to find your object’s average speed use the equation savg= d/t

and to find to find the time an object has been traveling use the equation t= d/savg.

image

Nói một cách khác để tìm vận tốc trung bình của một vật ta dùng

phương trình savg= d/ t và tìm thời gian di chuyển bằng phương trình t= d/ savg.

For instance if we have an average speed value that’s measured in km per hour

and a time value that’s measured in minutes you would need to divide the time value by 60 to convert it to hours.

image

Ví dụ nếu chúng ta có giá trị vận tốc trung bình theo km/ h

và thời gian chuyển động theo phút khi đó bạn phải chia thời gian cho 60 để chuyển thành đơn vị theo giờ.

The previous record was set by Mercedes-Benz on January 28 1938

with Rudolf Caracciola recording an average speed of 432.7 km/h(268 mph)

in a modified version of the Mercedes W125 race car.

image

Kỷ lục trước đây được đặt ra bởi Mercedes- Benz vào ngày 28 tháng 1 năm 1938

với Rudolf Caracciola ghi lại tốc độ trung bình 432.7 km/ h trong một phiên

bản sửa đổi của chiếc xe đua Mercedes W125.

Jani achieved a top speed of 359 km/h and an average speed of 245.61 km/h on his record lap that he started at 10:23 hrs.

image

Jani đạt vận tốc tối đa 359 km/ h và vận tốc trung bình là 24561 km/ h tại vòng đua kỷ lục bắt đầu lúc 10 giờ 23 phút.Các câu hỏi về average speed là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê average speed là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết average speed là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết average speed là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết average speed là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về average speed là gì


Các hình ảnh về average speed là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thông tin về average speed là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem nội dung chi tiết về average speed là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author