Neo Pentan gửi 08.02.2022

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

Câu 1.

A. NH4Cl và KOH.          B. K2CO3 và HNO3.

C. NaCl và Al(NO3)3.          D. NaOH và MgSO4.

Câu 2.

A. AlCl3 và KOH.      B. Na2S và FeCl2.

C. NH4Cl và AgNO3.      D. NaOH và NaAlO2.

Câu 3.

A. Na2SO4 và Al(NO3)3.       B. NH4NO3 và Ca(OH)2.

C. KOH và MgSO4.       D. NaHCO3 và HNO3.

Neo Pentan sửa câu hỏi 08.02.2022
  • Bình luận(0)

Câu trả lời tốt nhất

Neo Pentan gửi 08.02.2022

Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch khi chúng không phản ứng với nhau:

Mọi Người Cũng Xem   Flax seed oil – 10 công dụng của dầu hạt lanh với cơ thể

Câu 1.

A. NH4Cl + KOH —> KCl + NH3 + H2O

B. K2CO3 + 2HNO3 —> 2KNO3 + CO2 + H2O

C. Không phản ứng, cặp này cùng tồn tại.

D. 2NaOH + MgSO4 —> Na2SO4 + Mg(OH)2

Câu 2.

A. AlCl3 + 3KOH —> Al(OH)3 + 3KCl

B. Na2S + FeCl2 —> FeS + 2NaCl

C. NH4Cl + AgNO3 —> AgCl + NH4NO3

D. Không phản ứng, cặp này cùng tồn tại.

Câu 3.

A. Không phản ứng, cặp này cùng tồn tại.

B. 2NH4NO3 + Ca(OH)2 —> Ca(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O

C. 2KOH + MgSO4 —> Mg(OH)2 + K2SO4

D. NaHCO3 + HNO3 —> NaNO3 + CO2 + H2O

Neo Pentan bình luận trả lời 14.03.2022
  • Bình luận(2)

1 trả lời

  • Hoạt động
  • Mới nhất
  • Cũ nhất
caongocviet1 gửi 18.12.2021

Câu 1 là đáp án nào ạ??

Neo Pentan bình luận trả lời 18.12.2021
  • Bình luận(1)
×

Login

Thống kê

  • Hoạt động14.03.2022
  • Lượt xem194610 lượt
  • Trả lời2 trả lời

Câu hỏi mới nhất

Cho sơ đồ chuyển hóa: NaHCO3 + X → E | 2 trả lời
Hỗn hợp A gồm este đơn chức X và hai este no, hai chức mạch hở Y, Z (MY < MX < MZ). | 1 trả lời
Hỗn hợp A gồm hai axit béo X, Y (MX < MY, tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2) và một triglixerit Z | 1 trả lời
Cho m gam hỗn hợp A gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch chứa 1,192 mol HCl và 0,2 mol KNO3 | 1 trả lời
Hợp chất hữu cơ X đa chức, mạch hở có công thức phân tử dạng CnH2n-4On. | 1 trả lời
Nung m gam hỗn hợp A gồm Al và CuO trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn B | 1 trả lời
Cho các phát biểu sau: (a) Tinh bột, tristearin và lòng trắng trứng đều bị thủy phân trong môi trường kiềm, đun nóng. | 1 trả lời
Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,24 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl | 1 trả lời
Cho các phát biểu sau: (a) Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2) tan hết trong nước dư. | 1 trả lời
Đốt cháy hết Y, thu được 0,29 mol CO2 và 0,36 mol H2O | 1 trả lời