Chủ biên là gì? Nhiệm vụ quyền hạn của chủ biên như thế nào?

Bài viết Chủ biên là gì? Nhiệm vụ quyền hạn của chủ biên như thế nào? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HoaTuoiBatTu.vn tìm hiểu Chủ biên là gì? Nhiệm vụ quyền hạn của chủ biên như thế nào? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Chủ biên là gì? Nhiệm vụ quyền hạn của chủ biên như thế nào?”

Chủ biên là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ biên? Phân biệt chủ biên với các loại tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ? Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản?

Chủ biên là một thuật ngữ mà chúng ta thường gặp trên những tờ báo, tạp chí hay trên những cuốn sách giáo khoa, giáo trình và các loại sách tham khảo khác có nhiều tác giả sáng tác. Chủ biên là người có uy tín và có năng lực chuyên môn. Chủ biên có vai trò rất quan trọng và đang ngày càng trở nên phổ biến trên thực tế. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chủ biên là gì và chủ biên có những nhiệm vụ quyền hạn như thế nào?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Chủ biên là gì?
  • 2 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ biên:
  • 3 3. Phân biệt chủ biên với các loại tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ:
  • 4 4. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản:

1. Chủ biên là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, chủ biên được hiều chính là người chịu trách nhiệm chính về tổ chức soạn thảo đề cương bao gồm mục đích, nội dung, kế hoạch tiến hành biên soạn… một cuốn sách hay một bộ sách nào đó có một hoặc nhiều tác giả tham gia.

Chủ biên là người có uy tín và có năng lực chuyên môn, có khả năng bao quát được chủ đề và nội dung của cuốn sách hay tờ báo hoặc tạp chí.

Chủ biên có thể trực tiếp tham gia biên soạn, tuyển chọn một số chương, phần. Khi chủ biên không trực tiếp tham gia, thì chủ biên vẫn có nhiệm vụ hướng dẫn hoàn thiện các chương mục, bảo đảm chất lượng tốt cho cuốn sách hay bộ sách về cả nội dung và hình thức.

Chủ biên cũng chính là người chịu trách nhiệm chính trong việc sáng tạo một cuốn sách, một bộ sách (tác phẩm) trong một tập thể tác giả (có từ hai người trở lên) cùng tham gia, từ việc soạn thảo nội dung đến kế hoạch tiến hành sáng tác.

Chủ biên tiếng Anh là: author.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ biên:

Theo quy định Điều 9 của Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học được ban hành kèm theo Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ biên của Ban biên soạn giáo trình có nội dung như sau:

– Chủ biên có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức biên soạn giáo trình theo đúng đề cương giáo trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Chủ biên có nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm về nội dung khoa học của giáo trình, tiếp thu, sửa chữa nội dung giáo trình theo góp ý của các nhà khoa học và ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định.

– Chủ biên có nhiệm vụ và quyền hạn đề xuất với Hiệu trưởng thay thế hoặc bổ sung thành viên tham gia biên soạn giáo trình khi thấy cần thiết.

– Chủ biên có nhiệm vụ và quyền hạn được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và các chính sách của cơ sở giáo dục đại học đối với việc biên soạn giáo trình.

Ngoài ra, quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 43/2010/TT-BGDĐT như sau:

– Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ biên:

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ biên là tổ chức biên soạn giáo trình theo đúng đề cương giáo trình đã được Hiệu trưởng phê duyệt; đảm bảo chất lượng, tiến độ biên soạn và các yêu cầu chung về giáo trình được nêu tại Điều 3 của Thông tư 43/2010/TT-BGDĐT.

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ biên là đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường thay thế hoặc bổ sung thành viên ban biên soạn giáo trình khi thấy cần thiết;

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ biên là báo cáo với lãnh đạo Khoa, Hiệu trưởng nhà trường các vấn đề có liên quan đến việc biên soạn giáo trình khi có yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết;

Mọi Người Cũng Xem   [hoatuoibattu.vn] Lời bài hát Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy; Lyrics, Mp3, Karaoke, Trà My Idol

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ biên là tiếp thu, chỉnh sửa nội dung dự thảo giáo trình theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định giáo trình;

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ biên là đảm bảo việc sử dụng kinh phí được cấp liên quan đến việc biên soạn giáo trình theo các quy định hiện hành của nhà nước;

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ biên là được hưởng các chế độ nhuận bút, bản quyền và các chế độ khác theo các quy định hiện hành.

– Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban biên soạn:

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban biên soạn là chịu sự phân công, chỉ đạo về chuyên môn của Chủ biên trong quá trình biên soạn giáo trình;

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban biên soạn là đảm bảo chất lượng, tiến độ biên soạn và các yêu cầu chung về giáo trình được nêu tại Điều 3 của của Thông tư 43/2010/TT-BGDĐT trong nội dung được phân công biên soạn.

+ Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban biên soạn là được hưởng các chế độ nhuận bút, bản quyền và các chế độ khác theo các quy định hiện hành.

3. Phân biệt chủ biên với các loại tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ:

Chủ biên trong một tác phẩm có nhiều tác giả tham gia rất dễ gây nhầm lẫn đối với các loại tác giả trong luật sở hữu trí tuệ. Cũng chính vì thế dưới đây sẽ đưa ra các thông tin về các loại tác giả dựa theo nguồn gốc của các phẩm như sau:

–  Tác giả là những người tạo ra tác phẩm gốc (Nguyên tác): Là những người bằng lao động sáng tạo trí tuệ tạo ra tác phẩm với một nội dung, chủ đề, tư tưởng, cách thức thể hiện hoàn toàn mới.

– Tác giả tác phẩm phái sinh: Là những người tạo ra tác phẩm từ tác phẩm của người khác đã được công bố, bao gồm:

+ Tác giả dịch thuật: Đây là người dịch tác phẩm của người khác từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật khi được diễn đạt bằng một ngôn ngữ thì phải tuân theo những nguyên tắc đặc thù của ngôn ngữ đó.

Cũng chính bởi vì vậy, khi chuyển tác phẩm sang một ngôn ngữ khác thì người dịch phải sáng tạo trong cách sử dụng ngôn ngữ trên cơ sở tài năng sáng tạo, trí tuệ của mình.

+ Tác giả phóng tác: Là người tạo ra tác phẩm theo phong cách sáng tạo của riêng mình từ nội dung của một tác phẩm đã công bố trước đó.

+ Tác giả cải biên: Là người sáng tạo ra tác phẩm bằng cách thay đổi hình thức diễn đạt từ tác phẩm gốc.

+ Tác giả biên soạn: Là người từ các tác phẩm và các tài liệu khác để tạo ra tác phẩm theo sự sáng tạo của riêng mình.

+ Tác giả chú giải: Là người làm rõ nghĩa một số từ, câu hoặc địa danh trong tác phẩm đã có trước đó.

+ Tác giả tuyển chọn: Là người sử dụng sự sáng tạo của mình để tập hợp một cách có chọn lọc những tác phẩm của một hay nhiều tác giả thành một tác phẩm tuyển tập hoặc tuyển chọn theo chủ đề nhất định.

4. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản:

Theo Luật xuất bản số 19/2012/QH13 của Quốc hội quy định nội dung sau đây:

– Nhà nước có chiến lược, quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật cho hoạt động xuất bản; có chính sách thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động xuất bản.

– Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản:

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản là hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ – kỹ thuật tiên tiến cho nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn quy định tại điểm b khoản này;

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản là đặt hàng để có bản thảo và xuất bản tác phẩm, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu khác;

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản là mua bản thảo đối với những tác phẩm có giá trị nhưng thời điểm xuất bản chưa thích hợp hoặc đối tượng sử dụng hạn chế; hỗ trợ mua bản quyền đối với tác phẩm trong nước và nước ngoài có giá trị phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội;

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản là ưu đãi lãi suất vay vốn theo quy định của pháp luật.

Mọi Người Cũng Xem   Thuốc xổ giun Fugacar (mebendazol): Cách dùng và lưu ý

– Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực in xuất bản phẩm:

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực in xuất bản phẩm là hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ – kỹ thuật tiên tiến cho cơ sở in phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại và cơ sở in tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực in xuất bản phẩm là ưu đãi về tiền thuê đất để làm nhà xưởng và lãi suất vay vốn cho cơ sở in phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại và cơ sở in tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

– Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm:

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm là ưu tiên đầu tư quỹ đất và kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo;

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm là hỗ trợ cước vận chuyển xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn được quy định cụ thể theo pháp luật.

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm là hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam thông qua xuất bản phẩm; tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm trong và ngoài nước.

+ Chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm là ưu đãi tiền thuê đất, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước; lãi suất vay vốn đối với cơ sở phát hành xuất bản phẩm.

– Chính sách của Nhà nước đối với việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử:

+ Chính sách của Nhà nước đối với việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử là hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ – kỹ thuật tiên tiến cho nhà xuất bản để xuất bản xuất bản phẩm điện tử.

+ Chính sách của Nhà nước đối với việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử là xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu đặc tả của xuất bản phẩm điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, truy nhập, quản lý và lưu trữ xuất bản phẩm điện tử.

– Chính phủ quy định chi tiết Điều này phù hợp với từng giai đoạn phát triển của hoạt động xuất bản.

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.714 bài viết

Nhuận bút là gì? Đối tượng hưởng nhuận bút? Quy định về tiền nhuận bút? Nhuận bút đối với tác phẩm báo in, báo điện tử? Nhuận bút đối với xuất bản phẩm?

Phóng tác (Adaptation) là gì? Phóng tác tiếng Anh là gì? Đặc điểm tác phẩm phóng tác? Việc bảo hộ tác phẩm phóng tác được thực hiện như thế nào? Mối quan hệ về quyền nhân thân giữa tác giả tác phẩm gốc và tác giả tác phẩm phóng tác? Ý nghĩa nhân văn của việc sáng tác và bảo hộ tác phẩm phóng tác?

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 2530/VPCP-KGVX bổ sung kinh phí năm 2010 và kéo dài thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3391/BNN-VP phối hợp tổ chức xét tặng các tác phẩm văn học nghệ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 861/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền tác giả, tác phẩm… là thừa kế của nhiều người

Hiệp ước WIPO về quyền tác giả là gì? Nội dung và vai trò của hiệp ước WIPO?

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3739/VPCP-KGVX về việc đặt hàng sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mọi Người Cũng Xem   Desk Research Là Gì - Nghiên Cứu Tại Bàn (Desk Research) Là Gì - Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 163/BQTGVHNT-QLBQ ngày 16/07/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc Việt Nam gia nhập Công ước Berne bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 8608/VPCP-KGVX xin gắn biển chữ ký vào tác phẩm nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mẫu hợp đồng uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mẫu giấy uỷ quyền làm sổ đỏ nhà đất, mẫu giấy uỷ quyền đứng tên nhà đất cùng hướng dẫn viết chi tiết mới nhất năm 2022.

Quy tắc viết hoa trong tiếng Việt? Các trường hợp bắt buộc phải viết hoa trong văn bản? Viết hoa phụ âm đầu của chữ đứng đầu câu. Quy định về quy tắc viết hoa trong tiếng Việt để biệt hóa tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể và sản phẩm.

Chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác phải làm sao để lấy lại? Chuyển khoản nhầm sang tài khoản ngân hàng của người khác có lấy lại được không? Cách lấy lại tiền chuyển nhầm?

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản

Quy định khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo Luật lao động!

Bản chất của nhà nước là gì? Bản chất, chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chức năng của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của bản sắc văn hóa dân tộc? Đặc trưng cơ bản của bản sắc dân tộc Việt Nam. Một số nội dung của bản sắc văn hóa dân tộc.

Tài sản cố định là gì? Phân loại và quy định về khấu hao tài sản cố định? Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định. Xác định thời gian trích khấu hao tài sản. Và cách tính khấu hao tài sản cổ định.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng chuẩn và mới nhất năm 2022. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán thương mại, hợp đồng dịch vụ mới nhất 2022. Hướng dẫn cách soạn thảo biên bản thanh lý chuẩn nhất?

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mới và chuẩn nhất năm 2022. Sự khác nhau giữa Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sử dụng hợp đồng nguyên tắc như thế nào? Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng từ hợp đồng nguyên tắc theo quy định mới nhất năm 2022?

Thất nghiệp là gì? Phân loại và tác động của thất nghiệp đến kinh tế? Đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời covid.

Khái quát về phí vệ sinh môi trường? Mức thu phí vệ sinh môi trường mới nhất? Mức thu phí vệ sinh hàng tháng là bao nhiêu tiền?

Mẫu bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN) theo thông tư 200 mới nhất năm 2022. Tải về mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất, hướng dẫn lập bảng Mẫu B01-DN theo thông tư 200 mới 2022.

Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản là gì? Công thức tính tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản? Ví dụ về tỷ lệ nợ trên tài sản? Tại sao tỷ lệ nợ trên tài sản lại quan trọng đối với doanh nghiệp? Hạn chế của tỷ lệ nợ trên tài sản?

Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông mới nhất năm 2022? Cách khai tờ khai mẫu X01? Lệ phí cấp hộ chiếu mới? Tờ khai cấp hộ chiếu có phải đóng dấu giáp lai ảnh không? Thủ tục làm hộ chiếu phổ thông như thế nào? Có thể làm hộ chiếu ở nơi tạm trú được không?

Bộ luật hình sự 2015 số 100/2015/QH13 được ban hành vào ngày 27/11/2015. Được sửa đổi bổ sung 01 lần vào năm 2017 và bắt đầu có giá trị thi hành từ 01/01/2018. Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 hiện đang là Bộ luật hình sự mới nhất.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua điện thoại: 1900.6568

Lưu thông tiền tệ là gì? Tìm hiểu quy luật lưu thông tiền tệ? Quy luật này được thể hiện như thế nào? Lưu thông tiền mặt và lưu thông không tiền mặt là gì?

Sự khác nhau giữa ba hình thức của chủ nghĩa duy vật: Chủ nghĩa duy vật chất phác; Chủ nghĩa duy vật siêu hình; Chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu. Phân biệt các hình thức lựa chọn nhà thầu. Tư vấn các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu mới nhất.

Xuất khẩu tư bản là gì? Vai trò, ý nghĩa và các hình thức xuất khẩu? Ảnh hưởng của xuất khẩu tư bản đến tăng trưởng kinh tế?Các câu hỏi về tổng chủ biên là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tổng chủ biên là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tổng chủ biên là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tổng chủ biên là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tổng chủ biên là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tổng chủ biên là gì


Các hình ảnh về tổng chủ biên là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về tổng chủ biên là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin chi tiết về tổng chủ biên là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment