CTY THANH LUÂN

Bài viết CTY THANH LUÂN thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HoaTuoiBatTu.vn tìm hiểu CTY THANH LUÂN trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “CTY THANH LUÂN”

ISO 9001 : 2008 là gì?

ISO 9001 : 2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặt chẽ đã được quốc tế công nhận, ISO 9001 : 2008 dành cho tất cả các loại hình Doanh nghiệp, từ Doanh nghiệp rất lớn như các tập đòan đa quốc gia đến những Doanh nghiệp rất nhỏ với nhân sự nhỏ hơn 10 người. Một Doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, Doanh nghiệp đó nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học chặt chẽ như ISO 9001 : 2008 để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có.

Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 có tên gọi đầy đủ là “Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng”. ISO 9001 : 2008 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 4 vào năm 2008.
ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động.

ISO 9001 đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng, không phải là tiêu chuẩn cho sản phẩm. Việc áp dụng ISO 9001 vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt. TCVN ISO 9001- 2008 là tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 được dịch ra tiếng Việt

Chính nhờ những tác dụng ấy mà ISO 9001 hiện nay được xem là một trong những giải pháp căn bản nhất, là nền tảng đầu tiên để nâng cao năng lực của bộ máy quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy hầu hết các doanh nghiệp khi muốn cải tổ bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh đều chọn áp dụng ISO 9001 : 2008 cho doanh nghiệp mình rồi sau đó lần lượt áp dụng các hệ thống tiên tiến hơn như TQM (quản lý chất lượng toàn diện), Lean production (sản xuất tinh gọn), 6 sigma (triết lý cải tiến theo nguyên lý 6 sigma),…

Mọi Người Cũng Xem   SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH GIỮA DỆT KIM VÀ DỆT THOI? VẢI DỆT KIM VÀ VẢI DỆT THOI? | Dotihutex

Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 là quyển tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 :2008 (ISO 9000 : 2008 series). Doanh nghiệp muốn triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 cần phải đọc và làm theo 2 quyển tiêu chuẩn sau của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2008:

 • ISO 9000 : 2005 (tiêu chuẩn Việt Nam tương đương TCVN ISO 9000 : 2007) để có thể hiểu ý nghĩa của những thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008. Tên của tiêu chuẩn ISO 9000 : 2005 là “Cơ sở và từ vựng của hệ thống quản lý chất lượng”.
 • ISO 9001 : 2008 (tiêu chuẩn Việt Nam tương đương –  TCVN ISO 9001 : 2008) để biết được những yêu cầu gì mà hệ thống quản lý của Doanh nghiệp mình cần phải đáp ứng.

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, Doanh nghiệp có thể  nghiên cứu và vận dụng theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 9004 : 2009 (Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach)

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008
Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức:

 • Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của luật định liên quan đến sản phẩm
 • Muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008. Việc duy trì bao gồm việc cải tiến liên tục hệ thống nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định liên quan đến sản phẩm.
 • 8 nguyên tắc quản lý chất lượng (Quality management principles), 8 nguyên tắc cơ bản hình thành nên nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001.

ISO 9001 là một tiêu chuẩn được hình thành nhờ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều trường hợp thành công lẫn thất bại của nhiều công ty trên toàn thế giới. Qua nghiên cứu, các chuyên gia của tổ chức ISO đã nhận thấy có 8 nguyên tắc quản lý chất lượng cần được xem là nền tản để xây dựng nên chuẩn mực cho một hệ thống quản lý chất lượng, đó là:

 • Nguyên tắc 1 –  Định hướng vào khách hàng
 • Nguyên tắc 2 –  Trách nhiệm của Lãnh đạo
 • Nguyên tắc 3 –  Sự tham gia của mọi người
 • Nguyên tắc 4 –  Tiếp cận theo quá trình
 • Nguyên tắc 5 –  Tiếp cận theo hệ thống
 • Nguyên tắc 6 –  Cải tiến liên tục
 • Nguyên tắc 7 –  Quyết dịnh dựa trên sự kiện
 • Nguyên tắc 8 –  Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng
Mọi Người Cũng Xem   VanDyke SecureCRT

Tám nguyên tắc quản lý chất lượng này được nêu trong tiêu chuẩn ISO 9000 – 2005 (TCVN 9000 – 2007) nhằm giúp cho Lãnh đạo của Doanh nghiệp nắm vững phần hồn của ISO 9001 : 2008 và sử dụng để dẫn dắt doanh nghiệp đạt được những kết quả cao hơn khi áp dụng ISO 9001 : 2008 cho Doanh nghiệp của mình.
Triết lý về quản lý chất lượng

 1. Hệ thống chất lượng quyết định chất lượng sản phẩm, sản phẩm tạo ra là một quá trình liên kết của tất cả các bộ phận, là quá trình biến đầu vào thành đầu ra đến tay người tiêu dùng, không chỉ có các thông số kỹ thuật bên sản xuất mà còn là sự hiệu quả của bộ phận khác như bộ phận hành chính, nhân sự, tài chính.
 2. Làm đúng ngay từ đầu là chất lượng nhất, tiết kiệm nhất. Chú trọng phòng ngừa ngay từ ban đầu đảm bảo giảm thiểu sai hỏng không đáng có, tiết kiệm thời gian, nhân lực…Có các hoạt động điều chỉnh trong quá trình hoạt động, đầu cuối của quá trình này là đầu vào của quá trình kia.
 3. Làm đúng ngay từ đầu là biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Như đã nói ở trên, mỗi thành viên có công việc khác nhau tạo thành chuỗi móc xích liên kết với nhau, đầu ra của người này là đầu vào của người kia.
 4. Quản trị theo quá trình và ra quyết đinh dựa trên sự kiện, dữ liệu. Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách có hiệu quả khi các nguồn lực và các họat động có liên quan được quản lý như một quá trình. Mọi quyết định có hiệu lực được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin.

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008
Điều khoản 0 –  Giới thiệu.
Điều khoản 1. Phạm vi áp dụng.
Điều khoản 2. Tài liệu viện dẫn
Điều khoản 3 –  Thuật ngữ và định nghĩa
Điều khoản 4 –  Yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý chất lượng
Điều khoản 5 –  Trách nhiệm lãnh đạo
Điều khoản 6 –  Quản lý nguồn lực
Điều khoản 7 –  Tạo sản phẩm
Điều khoản 8 –  Đo lường, phân tích, cải tiến

Yêu cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 9001 : 2008
Theo yêu cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 9001 : 2008, Doanh nghiệp phải ban hành và áp dụng tối thiểu các tài liệu sau:

 • Chính sách chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng của công ty và mục tiêu chất lượng của từng cấp phòng ban chức năng.
 • Sổ tay chất lượng.
 • Sáu (06) thủ tục cơ bản sau:
  • Thủ tục (quy trình) kiểm soát tài liệu
  • Thủ tục (quy trình) kiểm soát hồ sơ
  • Thủ tục (quy trình) đánh giá nội bộ
  • Thủ tục (quy trình) kiểm soát sản phẩm không phù hợp
  • Thủ tục (quy trình) hành động khắc phục.
  • Thủ tục (quy trình) hành động phòng ngừa.
Mọi Người Cũng Xem   Đường vành đai là gì? Tổng hợp thông tin về đường vành đai mới nhất

Tóm lại –  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 không thể bảo đảm rằng các quá trình và sản phẩm không có lỗi  Nhưng chắc chắn rằng hệ thống này tạo nên sức mạnh và sự tin cậy của tổ chức, nhờ vào:

 • Có được chính sách và mục tiêu chất lượng rõ ràng, có sự quan tâm của Lãnh đạo cao nhất thông qua việc xem xét định kỳ về toàn bộ hệ thống.
 • Xây dựng được cơ cấu tổ chức và phân bổ nguồn lực hợp lý để thực hiện từng công việc tăng khả năng đạt yêu cầu mong muốn
 • Các quy trình làm việc rõ ràng và nhất quán, đảm bảo mỗi công việc sẽ được thực hiện thích hợp và khoa học.
 • Một hệ thống mà ở đó luôn có sự phản hồi, cải tiến để các sai lỗi, sai sót ở tất cả các bộ phận ngày càng ít đi và hạn chế không lặp lại sai lỗi, sai sót với nguyên nhân cũ đã từng xảy ra.
 • Một cơ chế để có thể định kỳ đánh giá toàn diện nhằm liên tục cải tiến toàn bộ hệ thống.
 • Xây dựng được một quá trình bảo đảm mọi yêu cầu của khách hàng đều chắc chắn đạt được trước khi chấp nhận yêu cầu của khách hàng.

Nguồn: Sưu tầmCác câu hỏi về tiêu chuẩn iso 9001 2008 là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tiêu chuẩn iso 9001 2008 là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tiêu chuẩn iso 9001 2008 là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tiêu chuẩn iso 9001 2008 là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tiêu chuẩn iso 9001 2008 là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tiêu chuẩn iso 9001 2008 là gì


Các hình ảnh về tiêu chuẩn iso 9001 2008 là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về tiêu chuẩn iso 9001 2008 là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung về tiêu chuẩn iso 9001 2008 là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment