Bài giảng Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – đòn cân định phí – đòn cân nơ

Bài viết Bài giảng Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – đòn cân định phí – đòn cân nơ thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hoatuoibattu.vn/ tìm hiểu Bài giảng Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – đòn cân định phí – đòn cân nơ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Bài giảng Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – đòn cân định phí – đòn cân nơ”

Đánh giá về Bài giảng Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – đòn cân định phí – đòn cân nơ


Xem nhanh

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – đòn cân định phí – đòn cân nơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

CHƯƠNG 5 HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN – ĐÒN CÂN ĐỊNH PHÍ – ĐÒN CÂN NỢ • I . KHÁI NIỆM. • Vấn đề lời lỗ là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong kinh doanh. Do đó khi xây dựng một phương án SXKD, nhà kinh doanh phải cân nhắc, tính toán rất kỹ. • Hoạch định chính là diễn trình tính toán cân nhắc giữa một bên là mục tiêu yêu cầu đạt và một bên là điều kiện hữu cần thiết, những yếu tố khách quan và chủ quan phải chú trọng để tiến mục tiêu đó. • Một công cụ vô cùng quan trọng cho nhà quản trị kinh doanh, giúp nhà quản trị kinh doanh thực hiện tốt chức năng hoạch định thành công đó chính là kỹ thuật phân tích hoà vốn. • II . PHÂN TÍCH HOÀ VỐN. • Phân tích hoà vốn là một kỹ thuật nhằm xác định tính khả thi của một phương án sản xuất kinh doanh, giúp phát thảo xem phương án có thể thực hiện có hiệu quả không và tầm mức hiệu quả ở vị trí nào ( cao hay thấp). • Kỹ thuật phân tích hoà vốn dựa trên mối tương quan giữa giá phí và doanh thu để xác định một điểm cực kỳ quan trọng gọi là “ Tử điểm’’ hay điểm hoà vốn. Ở điểm này doanh thu của doanh nghiệp chỉ vừa đủ trang trải chi phí bỏ ra. Nói cách khác, ở điểm hoà vốn doanh nghiệp đạt mức không lời không lỗ. • • III . PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM HOÀ VỐN. • Nhu trên đã phân tích ở điểm hoà vốn giá phí bằng doanh thu của doanh nghiệp vừa bằng nhau. ( hoà vốn ) • 1/ Phân tích chi phí: • Chi phí của doanh nghiệp khi đi vào sản xuất kinh doanh là toàn bộ chi phí để tạo ra sản lượng sản phẩm đem tiêu thụ trên thị trường. • Toàn bộ các chi phí được phân chia làm hai loại chi phí sau: • a) Chi phí cố định ( định phí ): • Định phí bao gồm các khoản chi có tính độc lập, không lệ thuộc vào sản lượng sản phẩm sản xuất. Dù số lượng sản phẩm sản xuất là bao nhiêu, định phí là số tiền cố định, không biến đổi như: _ Khấu hao TSCĐ. – Chi phí quản lý ( lương gián tiếp ). – Tiền thuê mặt bằng theo thời gian. – Tiền lãi vay vốn XDCB ( dài hạn ). b) Chi phí biến đổi ( biến phí ): • Chi phí biến đổi bao gồm các khoản chi phí biến đổi trực tiếp vơi sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ. Một số biến phí điển hình như: • – Chi phí nguyên liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu. • – Tiền công lao động trực tiếp theo sản phẩm. • – Hoa hồng bán hàng. • – Tiền lãi nợ vay vốn lưu động ( nợ ngắn hạn ). • • -Để tổng quát hoá phân tích trên, ta giả định phương án dự trù sản xuất với sản lượng q. • -Tổng định phí trong kỳ để tạo ra sản lượng q là F. • -Gọi v là biến phí một đơn vị sản phẩm, V là tổng biến phí trong kỳ để tạo ra sản lượng q. • Vậy: V = v . q • -Gọi T là tổng chi phí sản xuất trong kỳ để tạo ra sản lượng q( bao gồm tổng định phí và tổng biến phí V) thì : T = V + F • Hay T = v.q + F (1) • 2/ Phân tích doanh thu: • Doanh thu của doanh nghiệp do việc tiêu thụ sản lượng q với đơn giá bán là s được tính như sau: • DT = s . q (2) • Ở điểm hoà vốn thì doanh thu bằng các chi phí bỏ ra, tức là: DT = T DT = V + F – Gọi qo là sản lượng hoà vốn. Từ công thức (1) và (2), ta có: s . qo = v.qo + F s . qo – v.qo = F qo ( s – v ) = F qo = (3) Công thức trên cho ta xác định được sản lượng hoà vốn ở mức sản xuất là bao nhiêu. F s – v Nếu gọi Mc = s – v thì Mc được coi là phần hoà vốn của 1 đơn vị sản phẩm. Công thức trên được thu gọn như sau: qo = Từ sản lượng hoà vốn ta có thể tính được doanh thu hoà vốn theo công thức sau: DTo = s . qo – Nếu q > qo : Thì doanh nghiệp hoạt động mới có lãi. -Nếu q = qo : Thì doanh nghiệp chỉ hoà vốn. -Nếu q < qo : Thì doanh nghiệp bị lỗ. F MC • 3/ Xác định mức lời: • Như trên ta đã biết chỉ khi nào sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ lớn hơn sản lượng hoà vốn thì doanh nghiệp mới có lãi. • Để tính mức lãi cụ thể, ta áp dụng công thức: Pn = ( q – qo ) ( s – v ) Hay Pn = (q – qo ) Mc 4/ Đồ thị điểm hoà vốn: Để vẽ đồ thị điểm hoà vốn ta phải có các phương trình sau: y = F ( Đường định phí ) y = v. q ( Đường biến phí ) y = v. q + F ( Đường tổng chi phí ) y = s . q ( Đường doanh thu ) 1 2 3 4 Trị giá Sản lượng 0 y1 y2 y3 y4 Điểm hoà vốn qo DTO q1 DT1 q2 DT2 • IV. XÁC ĐỊNH ĐIỂM HOÀ VỐN TRONG TRƯỜNG HỢP SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỀU MẶT HÀNG: • Trong trường hợp sản xuất kinh doanh nhiều loại sản phẩm với chi phí và giá bán khác nhau ta không có s và v.Tuy nhiên ta vẫn phải xác định các dữ kiện tổng định phí, tổng biến phí và tổng doanh thu trong kỳ. • Từ cônh thức (3) ta có: s . qo = DTo = = s. F s – v F s – v s F 1 – v s • Do: DT = s . q V = v. q Vậy = = Ta có: DTo = Người ta gọi là tỷ lệ hoàn vốn Mc% Đẳng thức trên viết lại dưới dạng: DTo = Lợi nhuận : Pn = Doanh thu – Tổng chi phí 1 V DT v.q s.q v s F 1 – V DT Mc s F Mc% • V.ĐÒN CÂN ĐỊNH PHÍ. • Đòn cân định phí còn gọi là đòn bẩy vận hành hay còn gọi là đòn bẩy kinh doanh, nói lên mức tác động của định phí đối với kết quả sản xuất kinh doanh. Đòn cân định phí được xác định thông qua chỉ tiêu dộ nghiêng đòn cân định phí. Độ nghiêng đòn cân định phí thể hiện quan hệ giữa tốc độ tăng ( giảm ) lợi nhụân so với tốc độ tăng ( giảm ) doanh thu. Cách tính như sau: ĐFc = TĐP TĐDT TĐP: Tốc độ tăng của lợi nhuận. Cách xác định như sau: TĐP = = = q x P P s.q’ – ( Fc + v.q’ ) – [( s.q – ( Fc + v.q)] s . q – ( Fc + v.q ) s – v ( s –v )q – Fc • TĐDT: Tốc độ tăng của doanh thu. • TĐDT = = • Từ đó độ nghiêng của đòn cân định phí được tính như sau: ĐFc = Hoặc tổng quát hơn độ nghiêng của đòn cân định phí được xác định bằng công thức sau: ( s . q’) – ( s . q ) s . q q q ( s – v ) q ( s – v ) q – Fc ĐFc = ( DT – V – Fc ): Là thu nhập chưa trừ lãi vay và chưa nộp thuế thu nhập (EBIT: Earning Before Interest and Tax ) Chỉ tiêu này cho thấy độ nhạy của kết quả kinh doanh với sự biến động của doanh thu. Khi doanh nghiệp có chi phí cố định cao ( doanh nghiệp tăng cường cơ sở vật chất kỷ thuật làm cho tăng năng suất lao động nên mức biến phí một đơn vị sản phẩm giảm) vượt qua được điểm hoà vốn thì chỉ cần tăng đôi chút doanh thu làm tăng đáng kể lợi nhuận DT – V DT – V – F Ngược lại doanh nghiệp có chi phí cố định thấp, điểm hoà vốn đạt ở mức thấp hơn. Khi vượt qua điểm hoà vốn, mỗi khi tăng một chút doanh thu không làm tăng đáng kể lợi nhuận. Ví dụ: Có 3 doanh nghiệp X, Y, Z cùng sản xuất kinh doanh hàng A. Đơn giá trên thị trường của hàng A là 200/ sản phẩm.Chi phí cố định của doanh nghiệp X là 200.000, của doanh nghịêp Y là 400.000 và của doanh nghiệp Z là 600.000. Với vx = 150; vy= 120; vz =100.Hãy tính đòn cân định phí của các doanh nghiệp và cho nhận xét? Giải: Doanh thu vàkết quả của từng doanh nghiệp theo từng mức sản lượng như sau: Doanh nghiệp X : Số lượng Doanh thu Biến phí Tổng chi phí Lợi nhuận 2.000 400.000 300.000 500.000 – 100.000 4.000 800.000 600.000 800.000 0 6.000 1.200.000 900.000 1.100.000 100.000 8.000 1.600.000 1.200.000 1.400.000 200.000 10.000 2.000.000 1.500.000 1.700.000 300.000 12.000 2.400.000 1.800.000 2.000.000 400.000 Doanh nghiệp Y: Doanh nghiệpZ: Số lượng Doanh thu Biến phí Tổng chi phí Lợi nhuận 2.000 400.000 240.000 640.000 -240.000 4.000 800.000 480.000 880.000 – 80.000 6.000 1.200.000 720.000 1.120.000 80.000 8.000 1.600.000 960.000 1.360.000 240.000 10.000 2.000.000 1.200.000 1.600.000 400.000 12.000 2.400.000 1.440.000 1840.000 560.000 Số lượng Doanh thu Biến phí Tổng chi phí Lợi nhuận 2.000 400.000 200.000 800.000 -400.000 4.000 800.000 400.000 1.000.000 -200.000 6.000 1.200.000 600.000 1.200.000 0 8.000 1.600.000 800.000 1.400.000 200.000 10.000 2.000.000 1.000.000 1.600.000 400.000 12.000 2.400.000 1.200.000 1.800.000 600.000 • Lượng hoà vốn của: • + Doanh nghiệp X: qoX = = 4.000 sp • + Doanh nghiệp Y: qoY = = 5.000 sp • + Doanh nghiệp Z: qoZ = = 6.000 sp 200.000 200 – 150 400.000 200 – 120 600.000 200 – 100 • Đòn cân định phí tại điểm 8.000 SP của: DN X: ĐFcX = = 2 DN Y: ĐFcY = = 2,67 DN Z: ĐFcZ = = 4 1.600.000 – 1.200.000 1.600.000 – 1.200.000 – 200.000 1.600.000 – 960.000 1.600.000 – 960.000 – 400.000 1.600.000 – 800.000 1.600.000 – 800.000 – 600.000 • Nhận xét • – Khi doanh nghiệp X đã đạt được sản lượng tiêu thụ là 8.000 SP, nếu tăng 1% lượng tiêu thụ sẽ tăng 2% lợi nhuận (EBIT) • – Khi doanh nghiệp Y đã được sản lượng tiêu thụ là 8.000 SP, nếu tăng 1% lượng tiêu thụ sẽ tăng 2,67% lợi nhuận. • – Khi doanh nghiệp Z đã được sản lượng tiêu thụ là 8.000 SP, nếu tăng 1% lượng tiêu thụ sẽ tăng 4% lợi nhuận . Đòn cân định phí thể hiện tính mạo hiểm trong kinh doanh. Đòn cân định phí càng cao thì mức mạo hiểm càng cao và ngược lại. • VI. ĐÒN CÂN NỢ : Muốn lựa chọn được cơ cấu tài chính thích hợp, cần nghiên cứu sự ảnh hưởng của đòn cân nợ trên cơ cấu tài chính. Đòn cân nợ còn gọi là đòn bẩy tài chính là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số nợ so với tổng tài sản của doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định. Thí dụ:Tổng tài sản trên BCĐTS ngày 31/12/ của công ty A là 10 tỷ, tổng nợ ngắn hạn và dài hạn trên BCĐTS là 4,5 tỷ. Thì tỷ số đòn cân nợ là 45%. Để đo mức tác động của đòn cân nợ người ta dùng chỉ tiêu độ nghiêng đòn cân nợ. Độ nghiêng đòn cân nợ thể hiện quan hệ tỷ lệ giữa tốc độ tăng (giảm) của lợi nhuận trên mỗi cổ phần với tốc độ tăng (giảm) của tiền lời chưa trừ lãi vay và nộp thuế thu nhập. Trong đó: EBIT = ( s – v ) q – Fc Lãi dùng để chia cổ tức (lợi tức cổ phần) là số lãi còn lại sau khi đã trả lãi tiền vay và nộp thuế thu nhập. Cách tính chỉ tiêu này như sau: LT = ( EBIT – Cv ) ( 1 – t’) Từ đó lãi của mỗi cổ phiếu(Earning Per Share – EPS) EPS = N: Số lượng cổ phiếu thường. Cv: Lãi vay Ngân hàng Trên cơ sở đó độ nghiêng đòn cân nợ được tính như sau: LT N DFL = = = DFL = = TĐEPS TĐEBIT EPS EPS EBIT EBIT EBIT EBIT – Cv EBIT EBIT EBIT EBIT – Cv ( s – v ) q – Fc ( s – v) q – Fc – Cv Yếu tố đòn bẩy/ Tỷ lệ nơ Tổng tài sản Nợ ( lãi suất 10% ) Vốn cổ phần thường Tổng tài sản nợ và tài sản co Lãi trước thuế và lãi vay (EBIT) Lãi vay ( 10%) Lãi trước thuế ( EBT ) Thuế TN doanh nghiệp(40%) Lãi sau thuế ( EAT ) EPS Tỷ suất sinh lợi trên vốn cỗ phần 0% 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 1.000.000 0 1.000.000 400.000 600.000 6 12% 40% 5.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 1.000.000 200.000 800.000 320.000 480.000 8 16% 80% 5.000.000 4.000.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 400.000 600.000 240.000 360.000 18 36% TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI EPS VÀ RỦI RO TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH LÊN EPS KHI EBIT SỤT GIẢM 25% XUỐNG CÒN 750.000 $ Lãi trước thuế và lãi vay (EBIT) Lãi vay ( 10%) Lãi trước thuế (EBT) Thuế TN doanh nghiệp (40%) Lãi sau thuế ( EAT) EPS Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần 750.000 0 750.000 300.000 450.000 4,5 9,0% 750.000 200.000 550.000 220.000 330.000 5,5 11,0% 750.000 400.000 350.000 140.000 210.000 10,5 21,0% TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI EPS VÀ RỦI RO TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH LÊN EPS KHI EBIT SỤT GIẢM 60% XUỐNG CÒN 400.000 $ Lãi trước thuế và lãi vay (EBIT) Lãi vay ( 10%) Lãi trước thuế (EBT) Thuế TN doanh nghiệp (40%) Lãi sau thuế ( EAT) EPS Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần 400.000 0 400.000 160.000 240.000 2,4 4,8% 400.000 200.000 200.000 80.000 120.000 2 4,0% 400.000 400.000 0 0 0 0 0%

Mọi Người Cũng Xem   Tại sao chúng ta nên tha thứ cho người khác?


Các câu hỏi về đòn cân định phí là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đòn cân định phí là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đòn cân định phí là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đòn cân định phí là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đòn cân định phí là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đòn cân định phí là gì


Các hình ảnh về đòn cân định phí là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về đòn cân định phí là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm nội dung chi tiết về đòn cân định phí là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author