Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022)

Bài viết Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022) thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HoaTuoiBatTu.vn tìm hiểu Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022) trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022)”

 

Hồ sơ dự thầu là một trong những bộ hồ sơ quan trọng đối với nhà thầu và chủ đầu tư. Vậy hồ sơ dự thầu là gì là câu hỏi mà ACC nhận được nhiều trong thời gian vừa qua. Hay hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì cũng là câu hỏi được nhận nhiều không kém trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022).

ho so du thau tieng anh la gi

Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022)

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là dự án xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mở thầu, hồ sơ yêu cầu.

Bộ hồ sơ dự thầu gồm 02 túi hồ sơ bao gồm: Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính.

Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là Bids và được định nghĩa Bidding dossier means a special document used to participate in bidding for a project, usually a construction project, which is all documents prepared by the contractor or investor and submitted to the contractor according to the request of the bid. Bidding documents, request documents.

Hồ sơ dự thầu xây dựng bao gồm những gì là câu hỏi được khá nhiều nhà đầu tư đấu thầu quan tâm.Vấn đề hồ sơ dự thầu cần có những giấy tờ gì tuy không được luật quy định rõ ràng. Nhưng căn cứ theo quy định tại điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc đánh giá hồ sơ dự thầu, các quy định khác quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn có liên quan đến hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể xác định, hồ sơ dự thầu được lập sẽ gồm có các giấy tờ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu trong các lĩnh vực khác nhau.

Mọi Người Cũng Xem   Aviary là gì

Cụ thể:

3.1. Đối với các gói thầu xây lắp

Theo hướng dẫn về việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, các giấy tờ cần có trong hồ sơ dự thầu mà nhà thầu cần chuẩn bị gồm:

– Đơn dự thầu (theo mẫu);

– Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh;

– Bảo đảm dự thầu;

– Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;

– Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu;

– Các tài liệu, chứng cứ để chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu;

– Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu;

– Đề xuất về giá và các bảng biểu;

– Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế;

– Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

3.2. Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa

Quy định về các tài liệu cần thiết trong hồ sơ dự thầu được xác định theo nội dung yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của gói thầu về mua sắm hàng hóa.

Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, các tài liệu cần có trong hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa cũng được thực hiện như gói thầu xây lắp nêu trên.

3.3. Đối với gói thầu về dịch vụ tư vấn

Căn cứ Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT có thể xác định, hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính. Trong đó:

– Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm:

+ Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;

+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;

+ Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu của nhà thầu;

Mọi Người Cũng Xem   Máy tính không xem được YouTube - Nguyên nhân và cách khắc phục - hoatuoibattu.vn

+ Đơn dự thầu (theo mẫu);

+ Giấy ủy quyền nếu trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho người khác tham gia đấu thầu;

+ Văn bản thỏa thuận liên danh, nếu nhà thầu tham gia dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh;

+ Văn bản về Cơ cấu, tổ chức, kinh nghiệm của nhà thầu.

+ Giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dịch vụ tư vấn do nhà thầu đề xuất;

+ Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn trong gói thầu này;

+ Lý lịch của những chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu này;

+ Văn bản xác định tiến độ thực hiện công việc;

+ Nội dung khác được nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

– Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ:

+ Đơn dự thầu (theo mẫu);

+ Văn bản tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu;

+ Thù lao cho chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu;

+ Nội dung bảng phân tích các chi phí thù lao cho chuyên gia;

+ Chi phí khác cho chuyên gia.

3.4. Đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Căn cứ Mục 12 Chương I Phần thứ nhất Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT thì hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn cũng được thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng về cơ bản, cũng bao gồm những giấy tờ trong hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp.

3.5. Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đối với các loại hình dự án này, nhà thầu sẽ chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo nội dung quy định cụ thể của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính. Trong đó:

– Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Trong hồ sơ này sẽ bao gồm tất cả những hồ sơ tài chính, pháp lý, năng lực và kinh nghiệm cũng như đề xuất của nhà đầu tư trên cơ sở xác định những tiêu chí của hồ sơ mời thầu, cụ thể gồm:

+ Đơn dự thầu;

+ Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu;

+ Giấy ủy quyền (nếu cần thiết);

+ Thỏa thuận liên danh (nếu có sự thay đổi liên danh);

+ Bảo đảm dự thầu;

+ Các tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư;

Mọi Người Cũng Xem   Trước màn cầu hôn chốt đơn, PewPew từng có mối tình 11 năm, được fan đẩy thuyền với cả MisThy và Trâm Anh

+ Đề xuất kỹ thuật;

– Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ chủ yếu như:

+ Đơn dự thầu;

+ Đề xuất về tài chính đối với gói thầu;

+ Bảng biểu thông tin hồ sơ dự thầu.

Advance Payment: Tạm ứng.

Advance Payment Security: Bảo đảm tạm ứng.

Alternative proposals by Bidders: Hồ sơ dự thầu/đề xuất thay thế của Nhà thầu.

Bid validity: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

Bidding data/contract data: Dữ liệu đấu thầu.

Bidding documents: Hồ sơ mời thầu.

Bill of Quantities/Activity Schedule: Biểu tiên lượng.

Amendment of Bidding Documents: Sửa đổi Hồ sơ mời thầu.

An eligible bidder: Một nhà thầu hợp lệ.

Bid: Hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu.

Bid prices: Giá dự thầu.

Bid security: Bảo đảm dự thầu.

Form of bid: Mẫu đơn dự thầu.

Form and signing of Bid: Quy cách và chữ ký trong hồ sơ dự thầu.

General conditions of Contract: Các điều kiện chung của Hợp đồng.

Instructions to bidders: Chỉ dẫn đối với Nhà thầu.

Invitation for bids: Thông báo mời thầu.

Language of bids: Ngôn ngữ của Hồ sơ dự thầu.

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? (Cập nhật 2022) mà ACC gửi tới quý khách hàng. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế, khoa học như ngày nay thì đây là một nội dung quan trọng. Nếu còn gì thắc mắc về câu hỏi “Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì?” mời quý khách hàng liên hệ với ACC để được giải đáp.Các câu hỏi về hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì


Các hình ảnh về hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết về hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment