Hai người đang cầm tay nhau

MIS và COVID-19

CDC đang điều tra về hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em và người lớn, một tình trạng bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng có liên quan tới COVID-19.

Thông tin về MIS

MIS là gì?

Hội chứng viêm đa hệ thống (MIS) có thể ảnh hưởng tới trẻ em (MIS-C) và người lớn (MIS-A). MIS là một tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng liên quan tới COVID-19 trong đó các bộ phận cơ thể bị viêm, bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các bộ phận tiêu hóa.

Lần cuối kiểm tra trang này: ngày 25 tháng 6 năm 2021

Nguồn nội dung: Trung Tâm Quốc Gia về Chủng Ngừa và Bệnh Hô Hấp (NCIRD)