Hội đồng gia tộc là gì? Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ?

Bài viết Hội đồng gia tộc là gì? Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HoaTuoiBatTu.vn tìm hiểu Hội đồng gia tộc là gì? Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Hội đồng gia tộc là gì? Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng Gia tộc họ?”

Hội đồng gia tộc (Clan council) là gì? Hội đồng gia tộc tên tiếng Anh là gì? Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng gia tộc họ?

Từ xưa đến nay văn hóa gia tộc hay văn hóa dòng họ là một nét đẹp văn hóa riêng của người Việt Nam. Hiện nay, có rất nhiều dòng họ đã xây dựng những chuẩn mực về xây dựng văn hóa dòng họ thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mỗi dòng họ thường có các bậc bô lão và thành lập ra hội đồng gia tộc để bàn bạc, đưa ra và triển khai các vấn đề trọng đại của dòng họ. Vậy hội đồng gia tộc là gì?

1. hội đồng gia tộc là gì? 

Hội đồng gia tộc là một cộng đồng gồm những người trong cùng một dòng họ, đây được coi là một thiết chế tự quản của dòng họ ở người Việt Nam.

Trong hội đồng gia tộc thường có trưởng họ, các trưởng chi, những người cao tuổi, những người học thức có uy tín…

Nhiệm vụ của hội đồng gia tộc là bàn bạc, quyết định và điều hành các công việc trong dòng họ như: xây dựng, tu sửa, quản lý nhà thờ họ, các công việc tế lễ hàng năm, sửa đổi, bổ sung các quy ước, gia phả của dòng họ….

2. Hội đồng gia tộc tên tiếng Anh là gì?

Hội đồng gia tộc tên tiếng Anh là: “Clan council“.

3. Mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng gia tộc họ?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 LỜI MỞ ĐẦU

Tộc ước  (hay còn gọi là quy ước dòng họ) có chức năng giúp điều tiết các mối quan hệ giữa tập thể và các cá nhân trong phạm vi một dòng( dòng tộc), được mọi người công nhận và tự giác chấp hành. Tộc ước là một trong  những văn bản quan trọng nhất, cùng với gia phả, nhà thờ dòng tộc, mộ phần tổ tiên dòng tộc… tạo nên những giá trị vật thể, phi vật thể của dòng họ, giúp cho dòng họ trường tồn và phát triển. Bản quy ước xây dựng Gia tộc…đã có từ nhiều đời, nó được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung theo từng giai đoạn, từng thời kỳ cho phù hợp với sự phát triển chung của xã hội.

( Phần giới thiệu về gia tộc)

……

Mẫu quy ước tộc họ văn hóa

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Để gắn bó với nhau hơn và thống nhất cao trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh hoạt Tộc họ “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, chính vì vậy họ Nguyễn,  thôn Long Khánh, xã  …, huyện ….. cũng như bao Tộc khác. Xuất phát từ thiện tâm, hảo ý của đại đa số thành viên trong tộc họ để lập bản Quy ước Nguyễn Tộc nhằm mục đích:

– Nhằm nâng cao vai trò tộc họ góp phần vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh để mỗi con người, mỗi gia đình, gia tộc phấn đấu rèn luyện ngay trong cộng đồng dân cư và chi nhánh tộc họ của mình.

– Xây dựng “Tộc  văn hóa” nhằm bảo vệ và phát huy truyền thống của gia tộc, giáo dục con cháu ý thức hướng về cội nguồn, sống có nghĩa tình, tôn trọng tôn ti, thượng hạ, đạo lý gia phong và sự bền vững của dòng tộc.

– Xây dựng “Tộc văn hóa” là quá trình điều chỉnh hành vi con người thông qua các mối quan hệ huyết thống gia đình dòng tộc và xã hội. Bằng quan hệ đạo đức từng bước hạn chế tối đa những tiêu cực tồn tại yếu kém trong đời sống xã hội, gia đình, gia tộc.

– Con cháu Nguyễn Tộc ở khắp mọi nơi. Vì vậy, bản Tộc ước phải được các thành viên trong Hội Đồng Gia Tộc, các Chi, các Phái, các ban đại diện từng khu vực phổ biến rộng rãi đến tận bà con trong tộc. Hằng năm vào ngày tế lễ tổ chức sinh hoạt gia tộc đánh giá việc thực hiện quy ước và tổng hợp ý kiến đóng góp bổ sung hoàn thiện ngày một tốt hơn theo kịp yêu cầu phát triển của xã hội.

B. NỘI DUNG QUY ƯƠC

Chương I: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG-

TRAO DỒI ĐẠO ĐỨC- GIỮ VỮNG KỶ CƯƠNG

Truyền thống gia tộc là di sản quý báu về công tích, sự nghiệp của tiền nhân để lại cho con cháu, thể hiện tình thương và trách nhiệm của những người có  cùng huyết thống trải qua nhiều thế hệ mà con cháu chúng ta phải có nhiệm vụ tôn trọng, giữ gìn, bổ sung, lưu truyền mãi mãi. Mỗi thành viên của dòng tộc cam kết thực hiện các điều khoản sau:

Điều 1. Phải có trách nhiệm trong việc tôn trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống gia tộc. Noi dấu tiền nhân sống  biết tôn trọng đạo lý, cần kiệm, trên thuận dưới hòa, kính trên nhường dưới, thật sự yêu thương đùm bọc, nhắc nhở, giúp đỡ nhau làm tròn nghĩa vụ đối với gia đình, gia tộc và xã hội.

Điều 2:  Thực hiện xây dựng gia đình theo nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Xây dựng gia đình êm ấm, giáo dục con cháu biết giữ gìn truyền thống dân tộc, biết sống nhân ái, biết làm việc thiện

Điều 3. Giáo dục  con cháu trong mỗi gia đình chấp hành  đúng pháp luật, quy định của địa phương và các điều khoản của Tộc ước, Thưc hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Mọi Người Cũng Xem   Nguyên nhân nhà nhiều muỗi? Làm sao để xua đuổi muỗi khỏi nhà - Khử Trùng Xanh GFC

Điều 4. Trong từng gia đình, các thành viên sống có trách nhiệm với nhau. Mọi bất hòa nên lấy nghĩa tình mà giải quyết để tránh xảy ra mâu thuẫn. Lấy hiếu thảo, thương yêu, nhường nhịn mà cư xử với nhau.

Điều 5. Từng gia đình có trách nhiệm nhắc nhở, động viên con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải nghiêm chỉnh thi hành, không trốn tránh, đào ngũ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia tộc.

Điều 6. Các bậc trưởng thượng, cao niên, thành viên Hội đồng gia tộc; các vị trưởng các chi phái thực sự sống mẫu mực về đạo đức, phẩm hạnh để làm gương cho con cháu noi theo. Thường xuyên giáo dục con cháu nói lời hay, làm việc tốt để nâng cao uy tín, thanh danh của dòng họ. Khi con cháu có điều sai trái nên lấy khoan dung nhân ái mà xử sự.

Điều 7. Tộc có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giáo dục lối sống đạo đức cho con cháu. Khi có việc tốt thì kịp thời biểu dương, khen thưởng. Khi có sai trái thì uốn nắn kịp thời.

Điều 8. Toàn tộc không phân biệt trai gái, dâu, rễ, thứ bậc, tự nguyện gó phần tốt nhất của mình chăm lo mồ mả tổ tiên, chăm lo Tự đường, giữ gìn ngày giỗ kỷ niệm và ngày tết Nguyên đán thật trang nghiêm.

Điều 9.Quan hệ hôn nhân theo đúng pháp luật. Thực hiện theo quy định của tổ tiên để lại là không kết hôn trong cùng dòng tộc hoặc đang có quan hệ nội ngoại trong tộc, không được tảo hôn, ép cưới, thực  hiện hôn nhân tự nguyện. Nếu có trường hợp cá biệt cũng phải trên cơ sở quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành.

Điều 10.Chăm lo giữ gìn kỷ cương gia tộc, giữ gìn tốt mối quan hệ giữa các chi phái với tình cmar huyết thống. Giữ gìn đoàn kết với các họ tộc khác.

Chương II

VIỆC PHỤNG THỜ TỔ TIÊN, NHỮNG VIỆC CÔNG ÍCH VÀ XÂY DỰNG GIA TỘC LÀNH MẠNH

 Thờ phụng Tổ tiên là nghĩa cử biểu hiện đạo đức “uống nước nhớ nguồn” của người  Việt Nam, mỗi thành viên trong gia tộc có trách nhiệm thực hiện quy định sau:

Điều 11: Có trách nhiệm thờ cúng Tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Việc giỗ chạp  tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình nhưng phải tiết kiệm, tránh phô trương lãng phí.

Điều 12. Con cháu tự nguyện tham gia sinh hoạt của gia tộc theo quy định. NHững này giỗ chạp của tộc, của chi phái, nếu có điều kiện thì nhắc nhở con cháu đoàn tụ đông đủ để biết bà, biết con.

Điều 13. Mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm tôn tạo, giữ gìn các công trình thờ tự của tộc họ. Phổ hệ, gia phả phải được thường xuyên bổ sung.Quy ước ga tộc phải được sửa đổi theo kịp đà phát triển của xã hội.

Điều 14.Trước ngày mồng 5 tháng chạp hằng năm, các chi phái tùy theo điều kiện mà tổ chức sửa sang nơi yên nghỉ của Tổ tiên, ông bà. Riêng phần mộ từ đệ lục  thế tổ trở lên nếu chưa xây cất hoặc hư hỏng, Hội đồng gia tộc sẽ có kế hoạch thực hiện, Ngày tết phải thăm viếng, hương khói mồ mã.

Điều 15. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trong tộc và ngoài xã hội; cư xử, đỡ đàn nhau theo đạo lý” lá lành đùm lá rách”.

Điều 16. Khi tộc  họ có những việc cần, có kêu gọi thì tùy khả năng sẵn sàng đóng góp và vận động mọi người cùng đóng góp.

Điều 17. Con cháu của tộc không phân biệt trai, gái, dâu, rễ đều có quyền đóng gó ý kiến xây dựng tộc  và tham gia đề cử Hội đồng gia tộc.

Điều 18. Hội đồng gia tộc do con cháu toàn tọc cử lên ở các lần đai hội. Mời  những vị cao niên trưởng thượng trong Hội đồng gia tộc làm cố vấn và thay mặt toàn tộc tế lễ cúng bái Tổ tiên ông bà theo đúng lễ nghi truyền thống, phù hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đương thời. Thành viên Hội đồng gia tộc nên có nhiều con cháu trẻ trung,có phẩm hạnh, năng lực và điều kiện chăm lo công việc cho tộc, không phân biệt trai hay gái.

Điều 19. Tích cực đôn đốc chăm lo việc công ích của dòng họ. Việc giỗ, chạp của Tộc tùy theo điều kiện khả năng, tránh phô trương lãng phí tiền của. Thường xuyên theo dõi nhắc nhở công việc tương thân, tương trợ, giúp đỡ thân tộc gặp phải bất hạnh, rủi ro, tai nạn, đau ốm, tang khó hoặc rơi vào diện đói kém, nợ nân dây dưa…

Chương III HỌC HÀNH- LẬP THÂN- LẬP NGHIỆP

Học hành, lập thân, lập nghiệp là bổn phận của mỗi người, phải luôn thể hiện truyền thống hiếu học, cầu tiến của dòng họ xưa nay. Mỗi ngươi, mỗi thành viên của gia đình phải phấn đấu theo các điều khoản sau:

Điều 20. Việc học hành của con cháu là việc hết sức quan trọng. Từng gia đình trong tộc phải phấn đấu cho con em đều được học chữ và học nghề. Phấn đấu từng gia đình không có người thất học, toàn tộc không có người mù chữ.

Điều 21. Từng chi phái phải theo dõi báo cáo với Hội đồng gia tộc về danh sách những con cháu nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, những cháu vào địa học hoặc sau địa học; những cháu đạt được giải học sinh giỏi cấp huyện trở lên để Tộc biểu dương khen thưởng, động viên vào ngày giỗ Tổ hàng năm.

Con cháu của Tộc phải luôn nêu cao ý chí vượt mọi khó khăn để tạo cho mình có việc làm, có một nghề đứng đắn và ổn định. Phải luôn phát huy tinh thần học hỏi, rèn luyện nâng cao tay nghề để nâng cao đời sống gia đinh và làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.

Điều 22. Những người có nghề nghiệp, có việc làm ổn định nên bảo ban dìu dắt, truyền dạy cho người chưa có nghề hoặc thất nghiệp. Chú ý đến lớp trẻ và các cháu, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Vì điều kiện nào đó phải sống xa que hương, dòng tộc, bản thân phải luôn có y thức chăm lo việc học tập, lập thân, lập nghiệp để xứng đáng với gia đình, quê hương khi cần thiết tùy khả năng mà có sự đóng góp tài năng, vật chất xây dựng quê hương, dòng tộc.

Mọi Người Cũng Xem   1005 nghĩa là gì?

Điều 23. Để khuyến khích con cháu học tập, lập thân, lập nghiệp, từng bước Tộc sẽ vận động lập quỹ khen thưởng và hằng năm có trích một phần để khen thưởng khích lệ, giúp đỡ cho các cháu có thành tích. Trước khi vào năm học mới Tộc sẽ họp mặt các cháu ở các độ tuổi tai Tự đường để dặn dò, động viên.

Điều 24. Ghi nhận và biểu dương công trạng của các con cháu khi thành đạt. Coi việc có nhiều con cháu làm giàu chính đáng là niềm tự hào của dòng tộc, đồng thời cũng có biện pháp dạy bảo, khuyên răn những người  ngại khó, ngại khổ, thiếu ý chí, quyết tâm phấn đấu trong học tập, lập thân, lập nghiệp

Chương IV XÂY DỰNG  GIA ĐÌNH NO ẤM, HẠNH PHÚC, TIÊN BỘ CÓ MỐI QUAN HỆ THÂN THIỆN VỚI XÓM LÀNG

Điều 25: Gia đình là tế bào của dòng tộc và là tế bào của xã hội, để có một tộc họ tốt, xã hội tốt thì trước nhất phả xây dựng từng gia đình thật tốt, đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Điều 26.Gia đình là nơi sản sinh nuôi dưỡng, giáo dục con người, gia đình không chỉ có tính chất di truyền nòi giống mà có truyền thống gia phong mạnh mẽ tới mức có khả năng tiếp thu những văn minh tiến bộ, nhanh nhạy để chống đỡ những tác động xấu từ bên ngoài. Từ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc tiến bộ, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình như một nguồn lực vô tận để phát triển xã hội.

Điều 27. Một gia đình gương mẫu, hạnh phúc bắt đầu từ sự hòa thuận thủy chung son sắt dân chủ bình đẳng tiến bộ, biết chăm lo để nâng cao đời sống, con cháu lễ phép chăm học, chăm làm, người lớn mẫu mực đối xử bình đẳng với con cháu, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, vui chơi giải trí và rèn luyện đạo đức, sức khỏe Thực hiện kế hoạch há gia đình, không sinh con thứ 3.

Điều 28. Trong quan hệ hai bên gia tộc, bốn bên nội ngoại phải đối xử bình đẳng, gánh vác công việc bên nội cũng như bên ngoại, xứng đáng dâu hiền rể thảo.

Điều 29. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, không cờ bạc, rượu chè say sưa gây rối an ninh trật tư, làm rạn nứt hạnh phúc gia đình, không còn nợ nần dây dưa, không vi phạm pháp luật, không có con cháu thất học, khắc phục khó khăn tự lực vươn lên thóát khỏi đói nghèo, nâng cao mức sống.

Điều 30. Trong quan hệ xã hội phải tăng cường tình làng nghĩa xóm, luôn luôn gần gũi yêu thương giúp đỡ lẫn nhau khi tối lửa tắt đèn, có ý nghĩa sâu nặng trong cuộc sống “ Bà con xa không bằng láng giềng gần”.

Điều 31. Nhà cửa, công trình vệ sinh sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, tôn trọng quyền lợi và cuộc sống riêng tư của mọi người xung quanh, giữ gìn vệ sinh môi trường  sạch đẹp, từng hộ gia đình gia tộc phấn đấu hằng năm 95% trở lên được địa phương công nhận gia đình văn hóa.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Tất cả con cháu trong tộc đều có trách nhiệm thực hiện và nhắc nhở nhau thực hiện các điều khoản ghi trong tộc ước.

Điều 33. Nếu có trường hợp con cháu vi phạm điều khoản trong chương I của Tộc ước thì tùy mức độ do Chi phái đề nghị phải chịu các hình thức như: Tự kiểm điểm trước Chi phái, tự kiểm điểm trước toàn Tộc và có biện pháp tự khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Điều 34. Mức độ đóng góp của con cháu vào các việc công đức của Tộc đều phải được Hội đồng gia tộc bàn định thống nhất trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt, bắt buộc. Có xem xét miễn giảm các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Điều 35. Ngày giỗ Tổ, những con cháu ở xã, có cùng địa chỉ, nếu không về được thì nên cử địa diện về dự và báo cáo với tộc những điều làm được và chưa làm được theo quy ước của Tộc.

Điều 36. Mọi con cháu trong Tộc không phân biệt gái trai đều có quyền tham dự bầu chọn Hội đồng gia tộc. Đồng thời tham gia bàn bạc công việc của Tộc cũng như chịu sự điều chỉnh theo các hình thức của Tộc đề ra nếu mình có vi phạm.

Điều 37. Trong mỗi gia đình thành viên của Tộc khi có người qua đời, tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể Tộc sẽ có kế hoạch phối hợp với chính quyền và gia đình có người qua đời tổ chức tang lễ phù hợp với tập quán truyền thống và nếp sống văn minh. Con cháu trong tộc có trách nhiệm đến cùng tổ chức và tiễn đưa chu đáo người quá cố đến nơi yên nghỉ cuối cùng

Nếu người qua đời ở xa Hội đồng gia tộc thì Chi phái có thể đại diện Tộc, thực hiện những lễ thức trên và Tộc sẽ thanh toán lại.

Điều 38. Khi con cháu lập gia đình, phải thông báo cho Hội đồng gia tộc để cử người đến dự và tặng quà. Quà tặng có thể thay đổi theo từng thời điểm nhưng nhất thiết phải có một bản Tộc ước xem như lời dặn dò của gia tộc đối với con cháu lập thân, lập đời.

Điều 39.Nội dung tộc ước đã được phổ biến trao đổi rộng rãi trong toàn Tộc. Tùy theo yêu cầu phát triển của xã hội, các điều khoản có thể thay đổi do Đại hội  toàn tộc quyết định

…….ngày…… tháng… năm 20…

HỘI ĐỒNG GIA TỘC

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương

Mẫu quy chế bệnh viện (các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quy chế bệnh viện (các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)?

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3979/VPCP-KTN về dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí và Quy chế hoạt động của Văn phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 825/BNN-ĐMDN về Điều lệ và Quy chế hoạt động của Doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 7948/BTP-CNTT thực hiện Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 3729/VPCP-V.I năm 2014 thực hiện Quyết định 389/QĐ-TTg và Quy chế hoạt động của BCĐ 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 822/UBDT-KHTC năm 2018 về hướng dẫn quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 493/VPCP-KTTH dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số: 2591/BVHTT-VHTTCS về việc thực hiện Quy chế hoạt động triển lãm do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 3802/VPCP-QHQT về việc Quy chế hoạt động của Văn phòng Đại diện VEF-US tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 513/VPCP-KTTH về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác để bổ nhiệm là gì? Mẫu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác để bổ nhiệm để làm gì? Mẫu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác để bổ nhiệm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác để bổ nhiệm?

Mẫu bản tường trình mất thẻ Đảng viên là gì? Mẫu bản tường trình mất thẻ Đảng viên để làm gì? Mẫu bản tường trình mất thẻ Đảng viên? Hướng dẫn soạn thảo mẫu bản tường trình mất thẻ Đảng viên? Vai trò của thẻ đảng viên?

Đối nội là gì? Chức năng đối nội của Nhà nước? Chức năng đối nội của Nhà nước?

Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm là gì? Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm để làm gì? Mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm? Những nội dung thực hiện kiểm điểm đối với đảng viên?

Quy định về mua bán nhà đất? Thủ tục công chứng khi mua bán đất? Có nên giao hết tiền mua đất khi công chứng không?

Đất trồng là gì? Thành phần và tính chất của đất trồng? Phân loại đất trồng cây?

Biện chứng là gì? Biện chứng trong tiếng anh là gì? Phép biện chứng là gì? Các hình thức lịch sử của phép biện chứng? Nguyên lý của phép biện chứng? Các quy luật của phép biện chứng?

Các trường hợp xin giấy phép quảng cáo? Điều kiện xin cấp giấy phép quảng cáo? Trình tự thực hiện xin cấp giấy phép quảng cáo?

Tìm hiểu về công an nhân dân? Tìm hiểu về giờ hành chính? Giờ làm việc hành chính của công an?

Phép biện chứng duy vật là gì? Các giai đoạn phát triển của phép biện chứng duy vật? Đặc trưng cơ bản và vai trò của phép biện chứng duy vật? Quy luật cơ bản của phép duy vật biện chứng?

Đánh giá là gì? Mục đích của việc đánh giá giáo dục? Ý nghĩa của việc đánh giá giáo dục? Nguyên tắc đánh giá giáo dục?

Công tác cơ yếu là gì? Ngành cơ yếu và hoạt động cơ yếu? Thẩm quyền thực hiện công tác cơ yếu?

Chi đoàn là gì? Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn? Chức năng, nhiệm vụ của chi đoàn? Phân loại chi đoàn? Thủ tục thành lập đoàn cơ sở?

Văn hóa giao thông là gì? Như thế nào được cho là người tham gia giao thông có văn hóa? Giải pháp nâng cao văn hóa giao thông?

Sử dụng vỉa hè, lòng đường như thế nào thì không vi phạm? Có được buôn bán, kinh doanh trên lòng đường, vỉa hè hay không? Mức xử phạt đối với hành vi ;ấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh?

Xe quá khổ là gì? Khổ giới hạn đường bộ là gì? Khổ giới hạn đường bộ là bao nhiêu? Mức xử lý vi phạm đối với hành vi chở hàng vượt quá khổ giới hạn đường bộ?

Phóng tác là gì? Mối quan hệ giữa tác phẩm gốc và tác phẩm phóng tác? Đặc điểm của phóng tác? Quyền của tác giả đối với tác phẩm phóng tác?

Hướng dẫn về thể thức trình bày văn bản của Đảng? Kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng? Một số các quy định chung về thể thức trình bày văn bản hành chính?

Khôi phục mã số thuế là gì? Các trường hợp khôi phục mã số thuế? Thủ tục xin mở lại mã số thuế, khôi phục mã số thuế bị đóng? Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế và trả kết quả?

Công văn xin mở lại mã số thuế, đề nghị khôi phục mã số thuế là gì? Công văn xin mở lại mã số thuế, đề nghị khôi phục mã số thuế để làm gì? Công văn xin mở lại mã số thuế, đề nghị khôi phục mã số thuế? Hướng dẫn soạn thảo công văn xin mở lại mã số thuế, đề nghị khôi phục mã số thuế? Tìm hiểu về mã số thuế? Tìm hiểu về đóng mã số thuế?Các câu hỏi về hội đồng gia tộc là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hội đồng gia tộc là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hội đồng gia tộc là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hội đồng gia tộc là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hội đồng gia tộc là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hội đồng gia tộc là gì


Các hình ảnh về hội đồng gia tộc là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về hội đồng gia tộc là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thông tin về hội đồng gia tộc là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment