ice caps là gì?, Từ điển Y Khoa Anh

Bài viết ‘ice caps’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HoaTuoiBatTu.vn tìm hiểu ‘ice caps’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “‘ice caps’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh”

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “ice caps”, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ice caps, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ice caps trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. We have reason to be afraid of melting ice caps.

Chúng ta có lý do để sợ những chỏm băng tan.

2. Other minor ice caps on the island include the Mal’yutka Glacier.

Các chỏm băng nhỏ khác trên đảo gồm có sông băng Mal’yutka.

3. Much of the highlands of the park are covered in ice caps.

Phần lớn các cao nguyên của vườn quốc gia được bao phủ trong băng tuyết.

4. October Revolution Island houses five domed ice caps; clockwise from north, they are named: Rusanov, Karpinsky, University, Vavilov and Albanov.

Mọi Người Cũng Xem   Tổng quan về Dubai - Dubai là nước nào, Dubai nằm ở đâu, Dubai thuộc châu nào? -

Đảo Cách mạng Tháng Mười có 5 chỏm băng vòm; theo kim đồng hồ từ phía bắc, chúng có tên: Rusanov, Karpinsky, University, Vavilov và Albanov.

5. Another 3. 4% of Earth’s water can be found in other large bodies of water or frozen inside glaciers or ice caps.

Thêm 3, 4% lượng nước khác của trái đất có thể được tìm thấy trong các vật thể lớn khác chứa nước hoặc đông lạnh bên trong sông băng hoặc mũ băng.

6. There were at least four separate glaciation periods marked by the advance of ice caps as far south as 40° N in mountainous areas.

Có ít nhất bốn thời kỳ băng hà riêng biệt được đánh dấu bằng sự thăng tiến của các dải băng về phía nam vĩ độ 40 độ N ở các khu vực miền núi.

7. The Martian deserts principally consist of dunes in the form of half-moons in flat areas near the permanent polar ice caps in the north of the planet.

Các hoang mạc trên Sao Hỏa chủ yếu bao gồm các cồn cát dạng bán nguyệt bằng phẳng ở gần các mũ văn vĩnh cửu của cực Bắc hành tinh này.

8. It’s still heavy now, and it was heavy before that, but when you flipped open a newspaper, when you turned on the TV, it was about ice caps melting, wars going on around the world, earthquakes, hurricanes and an economy that was wobbling on the brink of collapse, and then eventually did collapse, and so many of us losing our homes, or our jobs, or our retirements, or our livelihoods.

Mọi Người Cũng Xem   Indonesia và Malaysia giành vé dự Asian Cup sau nhiều năm

Bây giờ tin tức vẫn u ám, và nó đã u ám từ trước đó, nhưng khi bạn mở tạp chí, mở tivi, bắt đầu là tin về tình trạng băng tan, chiến tranh trên thế giới, động đất, sóng thần, và nền kinh tế mấp mé bên bề vực sụp đổ, và sau đó đã thực sự sụp đổ, rất nhiều người trong chúng ta mất nhà, mất việc, mất lương hưu, mất kế sinh nhai.Các câu hỏi về ice caps là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ice caps là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ice caps là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ice caps là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ice caps là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ice caps là gì


Các hình ảnh về ice caps là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về ice caps là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin chi tiết về ice caps là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment