in the form of là gì?, Từ điển Tiếng Anh

Bài viết ‘in the form of’ là gì?, Từ điển Tiếng Anh thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hoatuoibattu.vn/ tìm hiểu ‘in the form of’ là gì?, Từ điển Tiếng Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “‘in the form of’ là gì?, Từ điển Tiếng Anh”

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “in the form of”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ in the form of, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ in the form of trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Partitions (screens) in the form of furniture, sound absorbers in the form of screens (furniture)

2. The people will receive “bread in the form of distress and water in the form of oppression.”

3. A household radiator absorbs energy in the form of electric current and releases it in the form of heat.

4. Seals in the form of acoustic barriers

5. Sandpaper in the form of adhesive discs

6. 7 A household radiator absorbs energy in the form of electric current and releases it in the form of heat.

Mọi Người Cũng Xem   Quan Hệ Tình Dục Lần Đầu Không Đau, Đưa Cả Hai Lên Đỉnh Cực Phê

7. Pears dried in the form of genital organs.

8. Safety signals in the form of flashing beacons

9. Records ( images ) in the form of digital data.

10. com], primarily in the form of dead biomass.

11. – – – – In the form of powder, whether or not agglomerated

12. Toys in the form of novelty bags and rucksacks

13. Magnetism always comes in the form of a dipole.

14. Infidelity prevails in Europe in the form of pantheism.

15. Aluminium hydroxide oxide in the form of pseudo-boehmite

16. Substitutes included corn (maize) in the form of cornmeal.

17. The apocalypse in the form of a chemical weapon.

18. (a) Barley malt, unroasted, in the form of flour

19. Agreement in the form of an Exchange of Letters

20. Attenuation of light is in the form of absorption.

21. Gridlines are displayed in the form of dotted lines.

22. Minerva appeared in the form of a young shepherd.

23. Fire resistant top coatings in the form of paint

24. Bleaching activators in the form of storage-stable granules

25. The criteria are expressed in the form of predicates.

26. A literary composition in the form of a soliloquy.

27. Plants absorb carbon in the form of carbon dioxide.

28. The binder is embodied in the form of a phenol-formaldehyde resin, the liquefier being embodied in the form of an alcohol-acetone mixture.

29. 6 Help arrived in the form of two police officers.

30. 5 My garden is in the form of a square.

31. 4 novel is cast in the form of a diary.

Mọi Người Cũng Xem   Các loại thảo dược ngâm rượu tốt nhất cho sức khỏe - Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng VinaHealth

32. Telephone line – mainly in the form of ( Twisted Pair ) cable.

33. Designed or constructed in the form of an animated cartoon.

34. Administration of capital investments in the form of real estate

35. Water vapor is water in the form of a gas.

36. Hand-held device in the form of a hole puncher

37. synthetic detergents are in the form of powder or liquid.

38. Our soundings are displayed in the form of a graph.

39. Early computers required input in the form of punched cards.

40. MethodsThe finite different method in the form of recurrence formula.

41. Packaging of metal in the form of casks and drums

42. Cellulose acetate propionate, non-plasticised, in the form of powder:

43. 1 Plants absorb carbon in the form of carbon dioxide.

44. Unprocessed acrylic resins in the form of powders, pastes and liquid

45. Protective acrylic coatings in the form of paints for insulating purposes

46. 3 Water vapor is water in the form of a gas.

47. The sulfide was in the form of thiophene, mercaptan and thioether .

48. The enlargement may be diffuse or in the form of nodules.

49. Abrasive in the form of identically shaped particles on a support

50. The grace of God in the form of this here child.Các câu hỏi về in the form of là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê in the form of là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết in the form of là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết in the form of là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết in the form of là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Cũng Xem   5 mùi cơ thể phụ nữ hấp dẫn đàn ông • Hello Bacsi

Các Hình Ảnh Về in the form of là gì


Các hình ảnh về in the form of là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm dữ liệu, về in the form of là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm nội dung về in the form of là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment