Việt Trung Trung Việt Hán Việt Chữ Nôm

Bạn đang chọn từ điển Hán-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.


Định nghĩa – Khái niệm

thông phán từ Hán Việt nghĩa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ thông phán trong từ Hán Việt và cách phát âm thông phán từ Hán Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ thông phán từ Hán Việt nghĩa là gì.

phát âm thông phán tiếng Hán通判 (âm Bắc Kinh)
phát âm thông phán tiếng Hán通判 (âm Hồng Kông/Quảng Đông).

thông phán
Tên chức quan.
§ Thời Tống do triều đình phái ra phiên trấn châu phủ quản lí về quân sự hoặc làm chưởng binh ngục tụng địa phương.

Xem thêm từ Hán Việt

  • vĩ khí từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • thủ tiêu từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • suy kiệt từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • bất dị, bất dịch từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • ai hồng từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tudienso.com từ Hán Việt chữ Nôm Từ Điển Hán Việt
Mọi Người Cũng Xem   Báo Sức khỏe & Đời sống - Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế

Từ điển Hán Việt

Nghĩa Tiếng Việt: thông phánTên chức quan. § Thời Tống do triều đình phái ra phiên trấn châu phủ quản lí về quân sự hoặc làm chưởng binh ngục tụng địa phương.