Thủy Chuẩn Hạng 4 Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

Bài viết Thủy Chuẩn Hạng 4 Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hoatuoibattu.vn/ tìm hiểu Thủy Chuẩn Hạng 4 Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Thủy Chuẩn Hạng 4 Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021”

Đánh giá về Thủy Chuẩn Hạng 4 Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021


Xem nhanh

thủy chuẩn hạng 4 là gì

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
Số: 68/2015/TT-BTNMTHà Nội Thủ Đô, ngày 22 tháng 12 năm 2015

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH KỸ THUẬT ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ CƠSỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày04 tháng ba năm 2013 của Chính phủ điều khoản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn and cơcấu tổ chức của Bộ Khoáng sản and Môi trường xung quanh;

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày06 tháng năm năm 2015 của Chính phủ về vận động đo lường and map;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạcvà Maps VN, Vụ trưởng Vụ Khoa học and Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoáng sản and Môi trường xung quanh banhành Thông tư Quy tắc kỹ thuật đo lường thẳng trực tiếp địa hình giao hàng xây dựng bảnđồ địa hình and cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000,1:2000, 1:5000.

Bài Viết: thủy chuẩn hạng 4 là gì

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư này quy địnhcác nhu yếu kỹ thuật trong công tác đo lường thẳng trực tiếp địa hình giao hàng việc lậpbản đồ địa hình and cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000,1:5000.

Điều 2. Đối tượng người sử dụng ápdụng

Thông tư này sử dụng so với những cơquan quản trị nhà nước về đo lường map, tổ chức, cá nhân tham gia tiến hành đềán, dự án, nhiệm vụ chế tạo về ngành nghề đo vẽ map, thành lập cơ sở dữ liệu nềnđịa lý dùng cách thức đo lường thẳng trực tiếp hoặc dùng những cách thức đo đạckhác nhưng có kết hợp với cách thức đo lường thẳng trực tiếp địa hình.

Điều 3. Giải thích từngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ sau đâyđược hiểu như sau:

1. Lưới tọa độquốc gia là lưới khống chế tọa độ thống nhất trong cả nước giao hàng đo vẽ bảnđồ địa hình, map địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý and những loại bảnđồ chuyên đề khác and nghiên giúp khoa học. Lưới tọa độ nước nhà kể cả:Lưới tọa độ cấp “0”, lưới tọa độ hạng I, II and III.

2. Lưới chiều cao nước nhà là lưới khốngchế về chiều cao thống nhất trong cả nước, đc đo theo cách thức đo cao hìnhhọc, là cơ sở để khẳng định chiều cao giao hàng đo vẽ map địa hình, nghiên giúp khoahọc. Lưới chiều cao nước nhà kể cả lưới chiều cao hạng I, II, III and IV.

3. Lưới khống chế cơ sở là lướikhống chế tọa độ,chiều cao, đc phát triển từ lưới tọa độ, chiều cao nước nhà giao hàng lập lưới khốngchế đo vẽ and đo lường cụ thể một Khu Vực rõ rệt.

4. Lưới khống chế đo vẽ là lưới khốngchế tọa độ, chiều cao đc phát triển từ lưới khống chế cơ sở hoặc lưới cấp caohơn giao hàng cho việc đo lường cụ thể khu đo.

5. Công nghệ GNSS là công nghệ xác định,dẫn đường bằng hệ thống vệ tinh thế giới (Global Navigation Sattelite System -GNSS).

6. Công nghệ đo GNSS tĩnh (Static)là cách thức xác định tương đối, dùng 2 hoặc nhiều máy thu tín hiệu vệ tinhGNSS đặt cố định trên 2 hoặc nhiều điểm cần đo để thu trị đo Code (Coarse/AcquisitionCode) and trị đo Phase (Carrier phase) từ những vệ tinh trong khoảng thời hạn đủdài giao hàng cho việc lập lưới khống chế trắc địa.

7. Kỹ thuật đo GNSS động (KinematicGNSS) là cách thức đo có thực chất như đo GNSS tĩnh với 1 máy đặt cố định(Base station) and một hoặc nhiều máy di động (Rover stations). Sau khi thực hiệnkỹ thuật khởi đo tại trạm cố định, máy di động tiếp cận đến những điểm cần đo, thựchiện việc thu túi hiệu vệ tinh trong thời hạn rất ngắn (một vài trị đo) nhưngvẫn đạt đc độ đúng chuẩn về tọa độ, chiều cao cỡ cm.

8. Kỹ thuật đo GNSS động thời hạn thực(Real Time Kinematic GNSS) là cách thức trong đó số liệu đc xử lý, tính đượctọa độ trong hệ tọa độ địa phương ngay tại thực địa.

9. Kỹ thuật đo GNSS động xử lý sau(Post Processing Kinematic GNSS) là cách thức trong đó tọa độ, chiều cao trong hệtọa độ địa phương của điểm đo đc tính toán sau khi xử lý số liệu đo trongphòng.

10. Máy toàn đạc điện tử là loại thiết bị đotích hợp chức năng đo góc and đo chiều dài đúng chuẩn, số liệu đo đc đọc tự động hóa,hiển thị trên màn hình and có thể đánh dấu đc bên dưới dạng tệp số liệu trong cùngmột loại thiết bị.

11. Máy thủy chuẩn điện tử là thiết bịđo truyền chiều cao theo cách thức thủy chuẩn hình học nhưng dùng cặp mia mãvạch, được phép đọc số trên mia một phương thức tự động hóa, đc đánh dấu bên dưới dạng tệpsố liệu.

12. Quy mô Geoid là tập hợp số liệubiểu thị điểm đặt không trung của mặt đẳng thế gốc (W0) nếu với mặtEllipsoid tham chiếu trong hệ quy chiếu Thế giới. Quy mô Geoid đc dùng đểxác định chiều cao thủy chuẩn của những điểm khi đo bằng công nghệ GNSS.

Điều 4. Những quy địnhchung về cách thức đo lường thẳng trực tiếp

1. Cách đo lường thẳng trực tiếp địahình đc sử dụng so với những Khu Vực có diện tích bé dại, đc nhu yếu đo vẽ vớiđộ đúng chuẩn cao. Kết quả đo lường ghi nhận bên dưới dạng số hoặc trên giấy phù hợp vớiviệc lập map địa dáng vẻ số and thành lập cơ sở dữ liệu nền địa lý.

2. Cách đo lường thẳng trực tiếp địahình dùng loại thiết bị đo lường chuyên dụng tiếp cận thẳng trực tiếp điểm đo để thu nhậncác thông số thiết yếu để khẳng định tọa độ, chiều cao điểm cần đo từ tọa độ, độ caocác điểm lưới khống chế.

3. Trước khi đo vẽ phải điều tra thựcđịa, thu thập tư liệu and lập dự án, thiết kế kỹ thuật dự toán, đề cương kỹ thuật,luận chứng thương mại kỹ thuật (sau đây gọi chung là thiết kế kỹ thuật). Thiết kếkỹ thuật đc lập cho cục bộ công tác trắc địa trên khu đo hoặc cho từng quy trình,nhưng phải kể cả từng hạng mục việc làm and phải đc cấp có thẩm quyền phêduyệt trước khi triển khai.

4. Máy đo and loại thiết bị dùng phải đượckiểm định, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh theo những điều khoản tại Chương VI của Thông tưnày.

5. Công tác check chất lượng phảitiến hành thường xuyên, chặt chẽ and kịp thời từ khi triển khai đến khi kết thúccông trình.

Chương II

CƠ SỞTOÁN HỌC VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC

Điều 5. Hệ thống tọađộ, chiều cao

1. Tọa độ những điểm lưới khống chế, điểmđo cụ thể trong đo lường thẳng trực tiếp địa hình đc đo, tính toán từ những điểm gốc tọađộ nước nhà Cấp “0”, hạngI, II, III trong hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3°, có kinh tuyến trục đc quy địnhcụ thể trong thiết kế kỹ thuật.

2. Chiều cao những điểm lưới khống chế, điểmđo cụ thể trong đo lường thẳng trực tiếp địa hình đc đo, tính toán từ những điểm gốcđộ cao nước nhà hạng I, II, III and IV.

Điều 6. Mức độ thể hiệnđịa hình

1. Khoảng cao đều căn bản điều khoản đốivới tình huống độ dốc địa hình, tỷ lệ map đo vẽ theo Bảng 1:

Bảng 1

Đ dốc đa hìnhKhoảng cao đều căn bản (m) so với những tỷ lệ map
1:5001:10001:20001:5000
Vùng đồng bằng trung du có độ dốc bé dại hơn 2°0,25 0,50,25 0,50,5 1,00,5 1,0
Vùng đồi thấp có độ dốc từ 2° đến 6°0,50,5 1,00,5 1,0 2,51,0 2,5
Vùng có độ dốc 6° đến 15°1,01,02,52,5 5,0
Vùng có độ dốc trên 15°1,01,02,52,5 5,0

2. Tùy từng nhu yếu đặc thù của côngtrình có thể sử dụng điều khoản về khoảng cao đều đặc thù, phù hợp cho mục đíchcông trình.

3. Trên một khu đo chỉ biểu thị địahình bằng một khoảng cao đều căn bản. Điều kiện đặc thù cho phép dùng hai khoảngcao đều căn bản, nhưng phải điều khoản rõ rệt trong thiết kế kỹ thuật.

4. Khi những đường đồng mức căn bản chưa môtả hết đc đặc trưng của địa hình phù hợp với mục đích dùng hoặc khi khoảngcách giữa hai đường đồng mức căn bản to hơn 2,5 cm trong tỷ lệ map thì đc áp dụng đườngđồng mức 1/2 and 1/4 khoảng cao đều căn bản, kết hợp với tăng mật độ điểmghi chú chiều cao ở những điểm đặc trưng để biểu thị rõ địa hình.

5. Số điểm ghi chú chiều cao (bao đến cả điểmđặc trưng and điểm chiều cao rải đều) trong 1dm2 trên map địa hình không íthơn 10 điểm. Ở vùng phẳng phiu không vẽ đc đường đồng mức phải đảm bảo an toàn mật độđiểm chiều cao không rẻ hơn 25 điểm trong 1dm2 trên map.

Điều 7. Lưới khống chế

1. Lưới khống chế tọa độ, chiều cao phụcvụ đo lường thẳng trực tiếp địa hình đc phát triển từ những điểm gốc tọa độ, chiều cao quốcgia, đc phân thành 2 cấp:

a) Lưới khống chế cơ sở;

b) Lưới khống chế đo vẽ.

2. Lưới khống chế cơ sở kể cả lướikhống chế về tọa độ and lưới khống chế về chiều cao, đc phân chia như sau:

a) Về tọa độ, đc chia làm 02 cấp:

– Lưới cơ sở cấp 1;

– Lưới cơ sở cấp 2.

b) Về chiều cao, có 01 cấp gọi là Lưới chiều cao kỹ thuật.

3. Lưới khống chế đo vẽ: Đc chia làm02 cấp lưới chung về tọa độ and chiều cao:

a) Lưới đo vẽ cấp 1;

b) Lưới đo vẽ cấp 2.

4. Lưới khống chế giao hàng đo lường trựctiếp địa hình đc thành lập theo nguyên lý từ cấp cao đến cấp thấp, từ tổng thểđến toàn bộ. Nếu sử dụngcông nghệ GNSS, cho phép bỏ lỡ những cấp trung gian khi thành lập lưới tọa độ cấpthấp hơn.

5. Điều kiện có nhu yếu kỹ thuật đặcbiệt cho phép thành lập mạng lưới khống chế trắc địa theo phương án riêng hoặclưới tọa độ tự do đáp ứng độ đúng chuẩn, bảo đảm mật độ điểm, phù hợp với quytrình sử dụng để đo vẽ map riêng and phải đc nêu rõ trong thiết kế kỹ thuật.

6. Mật độ những điểm khống chế trắc địaphụ thuộc vào tỷ lệ đo vẽ, khoảng cao đều căn bản and những nhu yếu của công tác trắcđịa khác ở toàn bộ những giai đoạn điều tra, thành lập and vận động của những côngtrình.

7. Mật độ trung bình điểm trắc địa quốcgia phải bảo đảm tối thiểu: trên diện tích từ 20 đến 30km2 chứa một điểmtọa độ and từ 10 đến 20km2 chứa một điểm chiều cao để đo vẽ map tỷ lệ1:5000. Để đo vẽ map tỷ lệ 1:2000, 1:1000 and 1:500 trên diện tích từ 5 đến15km2 có 1 điểm tọa độ, từ 5 đến 10km2 có 1 điểm chiều cao. Trườnghợp tính cả những điểm của lưới khống chế cơ sở thì mật độ điểm phải đảm bảo an toàn ítnhất:

a) Vùng TP and khu công nghiệp:4 điểm trên 1km2;

b) Khoanh vùng chưa thành lập: 1 điểm trên 1km2;

c) Những Khu Vực không có công tác trắcđịa tiếp theo thì tùy thuộc theo cách thức đo vẽ map để quyết định mật độ điểmkhống chế trắc địa.

8. Sai số trung phương xác xác định tríđiểm khống chế mặt bằng cấp cuối cùng của lưới khống chế là ±0,1 mm trong tỷ lệbản đồ cần xây dựng, Khu Vực nan giải có độ dốc địa hình >15° là ±0,2mmtrong tỷ lệ map.

Mọi Người Cũng Xem   Cùng Khám Phá Anti Social Social Club Là Gì, Của Nước Nào?

9. Sai số trung phương khẳng định điểmkhống chế độ hàng đầu cuối cùng không vượt quá 1/10 khoảng cao đều căn bản ở vùngđồng bằng and 1/6 khoảng cao đều căn bản ở vùng có độ dốc địa hình >15°.

10. Sai số trung phương khẳng định vịtrí điểm khống chế mặt bằng của lưới khống chế sau bình sai nếu với sai số xácđịnh điểm đặt điểm khống chế trắc địa cấp cao gần nhất không đc vượt quá  lần, ở vùng nan giải có độ dốc địahình >15° không quá 2 lần.

Điều 8. Quy tắc về độchính xác những nhân tố địa vật, địa hình

1. Sai số trung phương xác xác định trímặt phẳng điểm địa vật cố định, rõ rệt nếu với điểm khống chế đo vẽ gần nhấtkhông quá ±0,3mm trong tỷ lệ map, so với điểm địa vật không rõ rệt khôngquá 0,5mm trong tỷ lệ map. Trong TP and khu công nghiệp, sai số tươnghỗ giữa những địa vật cố định, quan trọng không đc to hơn ±0,3mm trong tỷ lệ bảnđồ.

2. Sai số trung phương đo vẽ địa hìnhso với điểm khống chế độ hàng đầu cuối cùng tính theo khoảng cao đều căn bản,không vượt quá điều khoản ở Bảng 2. Sai số về chiều cao của những điểm đặc trưng địahình không vượt quá 1/3 khoảng cao đều căn bản.

Bảng 2

Độ dốc địa hìnhSai số trung phương đo vẽ dáng đất (khoảng cao đều căn bản) so với những tỷ lệ bản đ
1:5001:10001:20001:5000
Từ 0° – 2°1/41/41/41/4
Từ 2° – 6°1/31/31/31/3
Từ 6° – 15°1/31/31/21/2
To hơn 15°1/21/21/2

Ghi chú: Khi đo vẽ khoảngcao đều căn bản 0,25m sai số trên không quá 1/3 khoảngcao đều căn bản.

3. Căn cứ vào giá trị chênh lệch về vịtrí mặt bằng and chiều cao của địa vật trên map nếu với kết quả check để đánhgiá độ đúng chuẩn của map. Kinh phí chênh lệch được phép không quá hai lần saisố trung phương đã nêu ở trên cao. Số lượng điểm có giá cả sai số to (70% đến100% giá cả được phép) không vượt quá 5% tổng số điểm check. Trong mọi trườnghợp, sai số không đc mang tính hệ thống.

Chương III

THÀNHLẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ

Điều 9. Công nghệ đolưới khống chế

Lưới cơ sở cấp 1 đc đo bằng công nghệGNSS tĩnh; lưới cơ sở cấp 2, lưới đo vẽ cấp 1 có thể sử dụng cách thức đườngchuyền đo góc cạnh hoặc côngnghệ GNSS tĩnh; lưới đo vẽ cấp 2 có thể sử dụng cách thức đường chuyền đo góccạnh, những cách thức giao hội, công nghệ GNSS tĩnh hoặc những kỹ thuật đo GNSS động.

Điều 10. Lưới cơ sở cấp1

1. Lưới cơ sở cấp 1 đc phát triển từcác điểm gốc thuộc lưới tọa độ nước nhà.

2. Khoảng phương thức giữa những điểm lưới cơ sởcấp 1 từ 1 đến 5 km tùy thuộc theo and dáng vẻ khu đo and tình huống địahình.

3. Lưới cơ sở cấp 1 được gia công dạnglưới tam giác dày đặc, chuỗi tam giác, chuỗi tứ giác phủ kín khu đo. Lưới cơ sởcấp 1 đc nối với tối thiểu 03 điểm gốc là điểm tọa độ nước nhà tại những vị tríkhống chế and phân bố đều toàn lưới. Lưới cơ sở cấp 1 được gia công trên bản đồđịa hình đã có rất nhiều trên khu đo, có tỷ lệ bé dại hơn, gần nhất với hơn tỷ lệ đo vẽ.

4. Vị trí đặt điểm lưới cơ sở cấp1 phải đc chọn ở điểm đặt có nền đất vững chắc, nhất định, thuận lợi cho việc thutín hiệu từ vệ tinh,có góc quan sát bầu trời không bị che chắn không bé dại hơn 150°. Điều kiện đặcbiệt thì cũng phải có góc quan sát bầu trời không bé dại hơn 120° and chỉ đc phépche khuất về một phía. Vị trí đặt điểm chọn phải phương thức xa trạm phát sóng ít nhất500m, phương thức những vật có khả năng làm nhiễu tín hiệu vệ tinh như đường dây điệncao thế, mái nhà kim loại… 50m trở lên.

5. Nếu khu đo được gia công tăng dầylưới khống chế cấp ít hơn dạng đường chuyền đo góc, cạnh thì phải chọnvị trí điểm lưới cơ sở cấp 1 sao cho tạo thành từng cặp điểm thông hướng nganghoặc thông hướng ngang với điểm cấp cao hơn để phát triển những lưới cơ sở cấp 2dạng đường chuyền.

6. Điểm của lưới cơ sở cấp 1 đc chônmốc bê tông, có gắn tâm mốc, phải đc chôn chìm bên dưới mặt đất hoặc gắn trên đá,trên vật kiến trúc. Quy tắc về số hiệu điểm phải đc nêu trong thiết kế kỹthuật. Nếu có yêu cầulàm tường vây bảo vệ lâu dài thì phải nêu trong thiết kế kỹ thuật. Quy phương thức vềmốc, tường vây tuân thủ theo điều khoản tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

7. Những mốc thuộc lưới cơ sở cấp 1 phảiđược lập sơ đồ điểm đặt mốc. Quy phương thức sơ đồ điểm đặt mốc tuân thủ theo điều khoản tạiPhụ lục 2 của Thông tư này.

Điều 11. Đo Lưới cơ sởcấp 1

1. Lưới cơ sở cấp 1 đc đo bằng côngnghệ GNSS tĩnh. Máy thu tín hiệu vệ tinh dùng đo lưới cơ sở cấp một là loạimáy thu đc trị đo Code and trị đo Phase, một hoặc đa tần số, có sai số danh địnhđo cạnh ≤10mm+1mm.D (D làchiều dài cạnh đo, tính bằng km). Thời điểm thu tín hiệu vệ tinh chung của 2máy tại một cạnh không rẻ hơn 90 phút với máy thu 1 tần số and 60 phút với nhữngmáy thu tín hiệu vệ tinh 2 tần số trở lên.

2. Số vệ tinh ít nhất trong thờigian đo là 4 vệ tinh; giá cả PDOP tối đa là 4; giãn phương thức thu tín hiệu vệ tinh(Epoch) của những máy thu phải cùng giá cả (thỉnh thoảng dùng giá cả 15 giây, 5giây, 1 giây); góc ngưỡng thu tín hiệu là 15°.

3. Khi dùng máy thu tín hiệu vệ tinhloại 1 tần số thì chiều dài cạnh đo không quá 15km. Không hạn chế khoảng phương thức đovới máy 2 tần số trở lên. Điều kiện đặc thù ca đo có cạnh dài hơn rất nhiều lần cạnhtrung bình của lưới phải tăng thời hạn đo thêm 20 phút cho mỗi 10km vượt quáchiều dài cạnh trung bình.

4. Ăng ten máy thu tín hiệu vệ tinh phảiđược đặt cố định, chắc chắn, tâm thu ăn ten phải dọi đúng chuẩn vào tâm mốc vớisai số được phép ≤ 2mm; chiềucao ăng ten đc đo 2 lần trước and sau ca đo bằng thước thép, đọc số đếnmilimet.

5. Thông số trạm đo phải đc thu thậpchính xác, ghi bằngbút mực vào sổ đo GNSS tại thực địa kể cả: ngày đo, thời hạn đo, số máy, sốhiệu điểm, loại ăng ten, kiểu đo ăng ten, sơ đồ điểm đo, thời tiết, người đo vàcác thông tin đặc thù khác nếu có. Quy phương thức cụ thể về số đoGNSS tuân thủ điều khoản tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

6. Tên tệp dữ liệu (tệp tin) đo phụ thuộcvào loại máy thu tín hiệu vệ tinh nhưng phải cân chỉnh để tên tệp kể cả cácthông tin căn bản: số hiệu điểm đo, ngày trong năm (day of year), thứ tự ca đotrong ngày (session number). Số liệu đo gốc phải đc tổ chức, lưu trữ trong máy tínhrõ ràng, đầy đủ, an toàn và đáng tin cậy, thuận tiện cho việc khai thác, check những cấp.

7. Sau khi kết thúc việc đo lưới ở thựcđịa, phải giao nộp số liệu đo, sổ đo and những tài liệu có ảnh hưởng sau:

a) Số liệu GNSS giao nộp để tính toánvà lưu trữ;

b) Sổ đo GNSS thực địa;

c) Bảng đo lường số liệu đo đc biêntập cho từng ca dạng in trên giấy and dạng số (theo khuôn dạng của ứng dụng vănbản Microsoft Office Excel);

d) Sơ đồ triển khai đo lưới tọa độ ở thựcđịa in trên giấy and ở dạng số (theo khuôn dạng tệp đồ họa *.dgn hoặc *.dxf, *.dwg)trong đó nhận thấy rõ những ca đo.

Điều 12. Xử lý số liệu,tính toán, bình sai lưới cơ sở cấp 1

1. Việc xử lý, bình sai lưới đc thựchiện bằng những ứng dụng chính hãng của những hãng chế tạo loại thiết bị công nghệ GNSScủa trái đất, cho phép vừa ý tại VN. Phải nghiên giúp kỹ chỉ dẫn sửdụng của ứng dụng and đặc thù cảnh báo đến những khuyến nghị của hãng thành lập phần mềmcho những điều kiện rõ rệt khi xử lý trị đo.

2. Việc xử lý số liệu đo lưới cơ sở cấp1 phải tiến hành theo cách thức xử lý tương đối từng cạnh đo với số liệu thuđồng thời từ hai máy thu tín hiệu vệ tinh như sau:

a) Trước khi xử lý khái lược cạnh phảikiểm tra kỹ cục bộ số liệu đo, sổ đo, check sự phù hợp giữa tên điểm, loại ăng ten, kiểuđo ăng ten, chiều cao ăng ten, thời hạn đo;

b) Phải tận dụng tối số đông lượng trị đotrong những tệp số liệu đo GNSS khi tính toán. Không đc tự ý loại trừ trị đo khi kếtquả tính vẫn bảo đảm những chỉ tiêu kỹ thuật mà ứng dụng chấp nhận. Trong trườnghợp đặc thù cho phép loại trừ tối đa 25% tổng số trị đo GNSS thu nhận đc,kể cả loại trừ 1 phần hoặc tuyệt đối số liệu của một hay một số vệ tinh, hạnchế khoảng thời hạn, cải tiến góc ngưỡng loại trừ tín hiệu thu đc ở vệ tinhthấp nhưng không đc dùng góc ngưỡng quá 20°;

c) Trong mọi điều kiện, những cạnh đượcxử lý phải có lời giải đc số nguyên đa trị (Fixed) and đạt những chỉ tiêu kỹ thuậtquy định của ứng dụng xử lý;

d) Cho phép loại trừ một số cạnh sautính toán khái lược trong điều kiện có những chỉ tiêu không bảo đảm độ tin cậytheo điều khoản riêng của ứng dụng. Cạnh bị loại trừ cần là cạnh không làm mấttính link chặt chẽ của đồ hình lưới;

đ) Sau khi xử lý khái lược cạnh phải tiếnhành check sai số khép hình, khép chiều cao trắc địa của lưới trải qua những sốgia tọa độ ΔX, ΔY, ΔZ and độ chênh cao trắc địa ΔH của những cạnh sau xử lý quy địnhtrong Bảng 3 như sau:

Bảng 3

Tng chiu dài vòng khépSai s khép
Khép tương đối tọa độ fs/Khép chiều cao trc địa(mm)
Độ dốc giữa những điểm 20°Độ dốc giữa những điểm >20°
fs ≤ 5cm≤ 30≤ 40
5km-10km≤ 1/70.000≤ 30≤ 40
10km-25km≤ 1/100.000≤ 30≤ 40
25km-50km≤ 1/150.000≤ 20≤ 30
50km≤1/300.000≤ 20≤ 30

Trong số đó: fs =

(*4*)

, =

*

Những giá cả ΔX, ΔY, ΔZ là những giá trịnhận đc từ việc giải những cạnh tham gia vào vòng khép.

3. Việc bình sai lưới cơ sở cấp 1 chỉthực hiện sau khi tính khái lược cạnh and check sai số khép cho cục bộ mạnglưới đạt hạn sai. Điều kiện một trong những chỉ tiêu vượt hạn sai hoặc kết quảtính khép không đạt nhu yếu như điều khoản tại Bảng 3 của Thông tư này phải tiếnhành khẳng định cạnh yếu, xử lý lại cạnh, thay thế bằng cạnh khác hoặc loại trừ cạnh. Số cạnh đượcphép loại trừ không đc vượt quá 2% tổng số cạnh trong lưới và đã được nêu rõtrong báo cáo kỹ thuật.

4. Phải tiến hành triển khai bình sai sơ bộbằng việc khẳng định tọa độ and chiều cao của toàn bộ những điểm trong lưới dựa vào 01 điểmgốc khởi tính về tọa độ and 01 điểm gốc khởi tính về chiều cao ở Khu Vực trung tâmnhất của lưới. So sánh giá cả tọa độ, chiều cao nhận đc sau bình sai sơ bộ tạicác điểm gốc khác còn lại với giá cả tọa độ, chiều cao gốc của những điểm này để tìmra những điểm có giá cả sai khác bất thường.

5. Điều kiện khi bình sai sơ bộ pháthiện tồn tại những điểm có sự sai khác bất thường về tọa độ, chiều cao phải thực hiệntiếp công đoạn sau cho đến khi khẳng định đc nguyên nhân:

a) Check and xác minh lại gốc về tínhchính xác của số liệu gốc;

b) Thay thế điểm gốc đc áp dụng làm khởitính bằng một điểm gốc khác;

c) Lập những vòng khép mới đi qua điểmgốc đc áp dụng làm khởi tính and điểm có sự sai khác to;

d) Xử lý lại những cạnh trong lướicó ảnh hưởng;

đ) Check lại thực trạng điểm gốc ởthực địa để né điều kiện mốc bị biến động hoặc đo nhầm mốc;

Mọi Người Cũng Xem   8 dấu hiệu chàng không yêu bạn thật lòng, biết để tránh rơi vào lưới tình

e) Trong điều kiện đặc thù, khiđã tiến hành triển khai những biện pháp trên nhưng không đạt nhu yếu thì cho phép loại trừ điểmgốc khi bình sai lưới nếu số điểm gốc còn lại trong lưới vẫn đáp ứng yêu cầuquy định về số lượng điểm gốc ít nhất and phải đc nêu rõ trong báo cáo kỹthuật;

g) Việc bình sai chính thức chỉ thựchiện khi đã giải quyết triệt để những tồn tại trong các bước bình sai sơ bộ.

Xem Ngay: Tampon Là Gì – Sử Dụng Như Thế Nào Mới đúng

6. Lưới cơ sở cấp 1 đc bình saitrong hệ tọa độ Việt nam-2000, múi chiếu 3°, dùng những điểm gốc là những điểm tọa độquốc gia.

Điều 13. Xử lý độ caothủy chuẩn những điểm trong lưới cơ sở cấp 1

1. Chiều cao thủy chuẩn của những điểmtrong lưới cơ sở cấp 1 có thể khẳng định bằng cách thức đo cao hình học hoặcphương pháp đo GNSS tĩnh. Nếu dùng cách thức GNSS tĩnh đo chiều cao đồngthời với đo lưới tọa độ thì chiều cao thủy chuẩn những điểm lưới cơ sở cấp 1 đượctính từ chiều cao trắc địa khẳng định bằng đo GNSS tĩnh kết hợp với quy mô Geoid vàcác điểm gốc chiều cao theo công thức:

h = H – N

Trong số đó:

– h: là chiều cao thủy chuẩn;

– H: là chiều cao trắc địa đo đc bằng công nghệGNSS;

– N: là giá cả khẳng định từ quy mô Geoid.

2. Tùy vào quy mô Geoid dùng,chiều cao thủy chuẩn đạt độ đúng chuẩn khác nhau. Phải dùng quy mô geoid có độchính xác cao nhất hiện có trong Khu Vực do cơ quan quản trị nhà nước về đo đạcbản đồ VN đống ý. Chiều cao thủy chuẩn những điểm trong lưới đạt độ chính xáccấp chiều cao kỹ thuật nếu lưới đc đo nối vào 03 điểm gốc chiều cao hạng IV trở lên and sử dụngmô hình Geoid thế giới EGM2008 hoặc quy mô Geoid địa phương có độ chính xácphù hợp do cơ quan quản trị về đạc map VN tuyên bố.

3. Cho phép thành lập những mô hìnhGeoid địa phương phủ trùm khu đo để truyền chiều cao khisử dụng công nghệ GNSS. Độ đúng chuẩn quy mô Geoid này phải nêu rõ trong thiếtkế kỹ thuật.

Điều 14. Độ chính xáclưới cơ sở cấp 1, báo cáo kết quả bình sai

1. Độ đúng chuẩn lưới cơ sở cấp 1sau bình sai điều khoản như sau:

a) Sai số trung phương điểm đặt điểmyếu nhất không vượt quá: ±0,02m;

b) Sai số trung phương chiều cao trắcđịa điểm yếu kém nhất không vượt quá: ±0,03m;

c) Sai số trung phương tương đốicạnh yếu nhất: ≤1:100.000;

d) Sai số trung phương góc phươngvị không vượt quá: ±5”.

2. Báo cáo kết quả bình sai lướicơ sở cấp 1 cho phép dùng mẫu những báo cáo (Report) của những ứng dụng xử lý GNSSsử dụng hoặc đc cân chỉnh, tổ chức thành những nhóm thông tin:

a) Những thông số căn bản về lưới;

b) Kết quả xử lý cạnh;

c) Sai số khép hình;

d) Kết quả bình sai chiều dài cạnh,phương vị, chênh cao;

đ) Kết quả bình sai tọa độ, chiều cao.

3. Sau khi kết thúc việc đo, tính toán bìnhsai lưới cơ sở cấp 1 phải tiến hành triển khai giao nộp số liệu như sau:

a) Số liệu GNSS dạng tệp để tínhtoán and lưu trữ;

b) Sổ đo GNSS thực địa;

c) Bảng đo lường số liệu đo đượcbiên tập cho từng ca đo bên dưới dạng in trên giấy and dạng số (theo khuôn dạng củaMicrosoft Office Excel);

d) Sơ đồ triển khai đo lưới tọa độ ởthực địa in trên giấy and ở dạng số (theo khuôn dạng tệp đồ họa *.dgn hoặc*.dxf, *.dwg);

đ) Báo cáo kết quả bình sai lưới cơ sởcấp 1.

Điều 15. Lưới cơ sở cấp2

1. Lưới cơ sở cấp 2 đc xây dựngvới mục đích tăng dầy điểm khống chế giao hàng cho thành lập lưới đo vẽ cấp 1, lướiđo vẽ cấp 2 and dùng thẳng trực tiếp đo vẽ cụ thể trên toàn khu đo.

2. Lưới cơ sở cấp 2 cho phép ápdụng cách thức đường chuyền đo góc, đo cạnh hoặc dùng công nghệ GNSS tĩnh.Lưới đc phát triển từ những điểmgốc tọa độ thuộc lưới cơ sở cấp 1 trở lên.

3. Lưới cơ sở cấp 2, lưới đo vẽ cấp1, lưới đo vẽ cấp 2 có độ đúng chuẩn chịu ràng buộc vào tỷ lệ map hoặc cơ sở dữ liệunền địa lý cần xây dựng. Nếu trong khu đo có những Khu Vực cần đo vẽ map ởcác tỷ lệ khác nhau thì lưới khống chế những cấp cóliên quan đến Khu Vực đo vẽ tỷ lệ to nhất phải đc lập với những chỉ tiêu kỹthuật tương ứng với tỷ lệ đo vẽ map to nhất.

4. Quy tắc về sai số khép tọa độtuyến, sai số điểm đặt điểm yếu kém nhất nếu với điểm gốc khi phát triển những lưới cơ sởcấp 2 dạng đường chuyền đo góc, cạnh từ những điểm lưới tọa độ cấp cao hơn đối vớicác tỷ lệ không vượt quá những giá cả trong Bảng 4 sau:

Bảng 4

Tỷ lệLưới cơ sở cấp 2Lưới đo vẽ cấp 1Lưới đo vẽ cấp 2
Sai số trung phương điểm đặt điểm yếu kém nhất (m)Sai s khép tọa độ tuyến (m)Sai số trung phương điểm đặt điểm yếu kém nhất (m)Sai s khép tọa độ tuyến (m)Sai số trung phương điểm đặt điểm yếu kém nhất (m)Sai s khép tọa độ tuyến (m)
1:500±0,03±0,07±0,04±0,09±0,05±0,13
1:1000±0,05±0,13±0,07±0,18±0,10±0,25
1:2000±0,10±0,25±0,14±0,35±0,20±0,50
1:5000±0,25±0,63±0,35±0,88±0,50±1,25

Điều 16. Lưới cơ sở cấp2 theo cách thức đường chuyền đo góc, cạnh

1. Lưới cơ sở cấp 2 đc bố trídưới dạng tuyến đường chuyền đơn hoặc dạng lưới có 01 hay nhiều điểm nút. Mộtlưới đường chuyền phải có số lượng điểm gốc đủ để tạo nên tối thiểu 01 phương vịkhởi tính, 01 điểm tọa độ khởi tính and 01 điểm để khép tọa độ. Trong trường hợpkhó khăn cho phép sử dụng chuyền nối 02 điểm gốc không thông hướng nhưng phảiđảm bảo sắp xếp đường chuyền dạng duỗi thẳng, có góc chuyển hướng đường chuyền lớnnhất ≤ 8° hoặc tỷ sốgiữa tổng chiều dài đường chuyền and khoảng phương thức giữa điểm gốc tọa độ /L ≤ 1,3. Lưới đượcthiết kế trên map tỷ lệ to nhất có trong Khu Vực.

2. Điểm thuộc lưới cơ sở cấp 2 đượcchôn mốc bê tông, có gắn tâm, mốc phải đc chôn chìm bên dưới mặt đất hoặc gắntrên đá, trên vật kiến trúc. Quy tắc về số hiệu điểm phải đc nêu trong thiếtkế kỹ thuật. Quy phương thức về mốc tuân thủ điều khoản tại Phụ lục 1 của Thông tư này.Mốc thuộc lưới cơ sở cấp 2 phải đc lập sơ đồ ghi chú điểm đặt điểm tuân thủtheo điều khoản tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

3. Cạnh của lưới cơ sở cấp 2 phảithiết kế có độ dài gần bằng nhau, chênh lệch chiều dài 2 cạnh liền kề không quá1,5 lần; cạnh đường chuyền không cắt chéo nhau. Nếu 2 đường chuyền cắtchéo nhau hoặc có khoảng phương thức giữa 2 điểm gần nhau nhất của 2 lưới ≤ 400m thì phảithiết kế điểm nút nối 2 lưới.

4. Cạnh lưới cơ sở cấp 2 đc đobằng loại thiết bị đo dài điện tử, có sai số đo dài danh định ≤10mm+1mm.D (D là chiều dài cạnh đotính bằng kilomet). Cạnh đc đo 02lần riêng biệt, số chênh giữa những lần đo không vượt quá 10mm. Máy đo phảicó chức năng hiệu chỉnh do tình huống môi trường xung quanh, phải nhập nhiệt độ, áp suấtmôi trường tại thời hạn đo để tính số hiệu chỉnh. Nhiệt độ nhập đến 0,5 độ, áp suấtnhập đến milibar hoặcmmHg.

5. Tùy vào tỷ lệ đo vẽ, điềukiện độ đúng chuẩn loại thiết bị đo dùng, độ dài trung bình cạnh đường chuyềncó thể sắp xếp để chọn số lượng cạnh của Lưới cơ sở cấp 2 tương ứng, đc ghitrong Bảng 5 như sau:

Bảng 5

Tỷ lệSai s trung phương đo góc±5″Sai số trung phương đo góc ±10”Sai số trung phương đo góc ±15″
200 m300 m400 m500 m700 m200 m300 m400 m500 m700 m200 m300 m400 m500 m700 m
1:5006554354322432
1:100011109869765475432
1:200022201816131814111071410875
1:5000505045403245352924183526201712

6. Máy đo góc lưới đường chuyền phảiđược check and khử những sai số 2C, MO. Góc trong lưới cơ sở cấp 2 đc đo theophương pháp toàn vòng, hai điểm đặt bàn độ. Quy tắc số vòng đo để đạt sai sốtrung phương đo góc tương ứng trong Bảng 5 tương ứng với độ đúng chuẩn danh địnhvề đo góc bằng của máy đo ghi trong Bảng 6:

Bảng 6

Độ đúng chuẩn danh đnh về đo góc bng của máyđoSai số trung phương đo góc ±5″Sai số trung phương đo góc ±10″Sai s trung phương đo góc ±15”
1”111
2”111
3”211
5”621
10”Không dùng63

7. Phải cân chỉnh điểm đặt bàn độ mở màn qua mỗivòng đo nếu số vòng đo >1. Vị trí đặt bàn độ mở màn của vòng thứ đặc biệt là 0°, điểm đặt mở màn bànđộ cácvòngđo kế tiếp phương thức nhau giá cả tính theo công thức

*

 (nlà số vòng đo).

8. Trong toàn bộ những điều kiện đo lướitọa độ dạng đường chuyền, máy đo, tiêu đo, gương phải đc định tâm với sai số ≤ 2mm.

9. Việc đo ngắm phải khách quan, tinh tế vàchính xác, tiến hành đúng những điều khoản về trình tự thao tác đo. Kết quả đo đượcghi sổ rõ rệt, sạch sẽ. Không đc sửa chữa những số đọc giây. Những số đọc độ,phút khi nhầm lẫn cho phép sửa (gạch số sai, viết số đúng lên phía bên trên, không đượcchữa đè nặng lên chữ số, không đc sửa liên hoàn). Quy phương thức sổ đo đường chuyền đượcquy định trong Phụ lục 3 của Thông tư này.

10. Cho phép dùng chức năngghi số liệu tự động hóa của loại thiết bị đo để ghi thẳng trực tiếp số liệu đo góc, đo cạnh,cao máy, cao gương, thông tin điểm đo ở dạng tệp số liệu. Tệp số liệu đc intrên giấy thay cho sổ đo đường chuyền.

11. Khi kết thúc đo lường tại trạmmáy phải tính toán sơ bộ góc and cạnh đo, nếu số liệu đo đạt chỉ tiêu kỹ thuậtquy định mới đc chuyển trạm máy. Nếu không đạt nhu yếu kỹ thuật phải tiến hành triển khai đolại.

12. Cạnh lưới cơ sở cấp 2 phải đượctính chuyển về cạnh ngang and hiệu chỉnh do phép chiếu hình trụ ngang đồng góc(UTM) and do chiều cao địa hình trước khi bình sai như sau:

a) Cạnh hiệu chỉnh do phép chiếuUTM múi 3°: Sc = 0.9999

*

b) Số hiệu chỉnh do chiều cao địahình: Δs = -Sđo.h/R

Trong 2 công thức trên:

– Sđo: là chiều dàingang cạnh đo bằng máy đo (m);

– h: là chiều cao trung bình của cạnh(m);

– R: là bán kính trung bìnhElipsoid, có thể sử dụng R=6378000m;

– Ytb: là trị trungbình tọa độ Y của điểm đầu and cuối của cạnh đo.

13. Lưới cơ sở cấp 2 đc bình saimặt phẳng riêng biệt, theo cách thức chặt chẽ. Đượcphép dùng những ứng dụng bình sai đường chuyền có những content tínhtoán, bình sai, nhận xét độ đúng chuẩn những nhân tố của lưới:

a) Sai số khép đường chuyền;

b) Sai số trung phương đo góc;

c) Sai số trung phương tương đốicạnh;

d) Sai số trung phương điểm đặt điểm.

Kết quả cuối cùng về góc lấy chẵn đến giây,về tọa độ and chiều cao lấy đến milimet.

14. Thành quả giao nộp sau khi đolưới cơ sở cấp 2 bằng cách thức đường chuyền gồm:

a) Sổ đo đường chuyền and tệp số liệu đo(nếu có);

b) Bảng kết quả nhận xét về lưới sau bìnhsai;

c) Bảng tọa độ sau bình sai;

d) Sơ đồ ghi chú điểm đặt điểm;

đ) Sơ đồ lưới sau triển khai.

Điều 17. Lưới cơ sở cấp2 dùng công nghệ GNSS tĩnh

1. Lưới cơ sở cấp 2 cho phép đobằng công nghệ GNSS tĩnh, đc phát triển từ những điểm gốc hạng cao thuộc lướicơ sở cấp 1 trở lên.

2. Lưới cơ sở cấp 2 đo bằng công nghệGNSS được gia công dạng lưới tam giác, tứ giác, chuỗi tam giác phủ kín khu đo,đc nối với tối thiểu 03 điểm gốc thuộc lưới cơ sở cấp 1 trở lên. Trong trường hợplưới có số điểm mới ≤3được phép dùng 02 điểm gốc hạng cao. Những điểm gốc cần chọn ở điểm đặt khống chế,phân bố đều, gần lưới nhất.

3. Vị trí đặt điểm tọa độ điểm lướicơ sở cấp 2 đo bằng công nghệ GNSS đc chọn tuân thủ như điều khoản tại Khoản 4 Điều10 của Thông tư này and phải đc chọn tạo thành những cặp điểm thông hướng nganghoặc thông hướng ngang với 01 điểm cấp cao hơn để phát triển lưới khống chế đovẽ and đo lường cụ thể địa hình. Quy phương thức về mốc tuân thủ theo điều khoản tại Khoản2 Điều 16 của Thông tư này.

Mọi Người Cũng Xem   Cách sử dụng điều khiển máy giặt Electrolux EWP(x742/85752)

4. Máy thu tín hiệu vệ tinh là loạimáy thu đc trị đo Code and trị đo Phase, một hoặc đa tần số, có sai số danh địnhđo cạnh ≤10mm + 1mm.D (D làchiều dài cạnh đo, tính bằng kilomet). Thời điểm thu tín hiệu vệ tinh chung của2 máy tại một cạnh không rẻ hơn 60 phút so với máy thu tín hiệu vệ tinh 1 tầnsố and 45 phút cho máy thu tín hiệu vệ tinh 2 tần số trở lên. Khi dùng máythu tín hiệu vệ tinh loại 1 tần số thì chiều dài cạnh đo không quá 15km. Trườnghợp ca đo đặc thù có cạnh to hơn rất nhiều lần chiều dài trung bình cạnh trong lưới,phải tăng thời hạn của ca đo đo thêm 10 phút cho mỗi 5km vượt quá chiều dàitrung bình.

5. Ăng ten máy thu tín hiệu vệ tinhphải đc đặt cố định, chắc chắn trên điểm, dọi tâm đúng chuẩn vào tâm mốc vớisai số ≤2mm;độ cao ăng ten đc đo bằng thước thép, đọc số 2 lần đến milimet. Thông sốtrạm đo phải đc thu thập đúng chuẩn, ghi bằng bút mực vào sổ đo tại thực địabao gồm: ngày đo, thời hạn đo, số máy, số hiệu điểm, loại ăng ten, kiểu đo ăngten, sơ đồ chướng ngại vật, thời tiết, người đo and những thông tin đặc thù khácnếu có. Quy phương thức sổ đo thực địa tuân thủ Phụ lục 3 của Thông tư này.

6. Tên tệp dữ liệu (tệp tin) đo phụthuộc vào loại máy thu tín hiệu vệ tinh nhưng phải kể cả những thông tin căn bản:số hiệu điểm đo, ngày trong năm (day of year), thứ tự ca đo trong ngày (Sessionnumber). Số liệu đo gốcphải đc tổ chức, lưu trữ trong máy tính rõ rệt, đầy đủ, an toàn và đáng tin cậy để thuận tiệncho việc khai thác, check những cấp.

7. Việc tính toán, xử lý số liệu đoquy định như so với lưới đo vẽ cấp 1 tại Khoản 1 and Khoản 2 Điều12 của Thông tư này. Sau khi xử lý khái lược cạnh phải tiến hành triển khai check sai sốkhép hình, khép chiều cao trắc địa của lưới trải qua những số gia tọa độ ΔX, ΔY, ΔZ and độ chênhcao trắc địa ΔH của những cạnhsau xử lý điều khoản trong Bảng 3 của Thông tư này.

8. Việc bình sai lướicơ sở cấp 2 đo bằng công nghệGNSS đc tiến hành như điều khoản so với lưới cơ sở cấp 1 tại Khoản 3 and Khoản4 Điều 12 của Thông tư này.

9. Để đạt đc chiều cao thủy chuẩn kỹthuật, những điểm trong lưới cơ sở cấp 2 đc đo nối với điểm gốc chiều cao, xử lý,bình sai như điều khoản so với lưới cơ sở cấp 1 tại Điều 13 của Thông tư này.

10. Những chỉ tiêu về độ đúng chuẩn lướicơ sở cấp 2 đo bằng công nghệ GNSS tĩnh đc điều khoản như sau:

a) Sai số trung phương điểm đặt điểmyếu nhất không vượt quá: ±0,02m;

b) Sai số trung phương chiều cao điểmyếu nhất không vượt quá: ±0,03m;

c) Sai số trung phương tương đốicạnh yếu nhất không vượt quá: 1:20.000;

d) Sai số phương vị không vượtquá: ±10”;

đ) Sai số khép tam giác không vượt quá±0,05m.

11. Báo cáo kết quả bình sai lưới cơ sởcấp 2 đo bằng công nghệ GNSS cho phép dùng mẫu những báo cáo (Report) của cácphần mềm xử lý số liệu GNSS dùng và đã được tổ chức thành những nhóm thông tin:

a) Kết quả xử lý cạnh;

b) Sai số khép hình;

c) Kết quả bình sai chiều dài cạnh,phương vị, chênh cao;

d) Kết quả bình sai tọa độ, độcao;

đ) Những thông số căn bản về lưới.

12. Sau khi kết thúc việc đo, tínhtoán bình sai lưới cơ sở cấp 2 đo bằng công nghệ GNSS phải tiến hành triển khai giao nộp sốliệu như sau:

a) Số liệu đo GNSS dạng tệp giaonộp để tính toán and lưu trữ;

b) Sổ đo GNSS ở thực địa;

c) Bảng đo lường số liệu đo đượcbiên tập cho từng ca đo bên dưới dạng in trên giấy and dạng số (khuôn dạng Microsoft Office Excel);

d) Sơ đồ triển khai đo lưới tọa độ ởthực địa in trên giấy and ở dạng tệp của ứng dụng đồ họa: *.dgn,*.dxf, *.dwg;

đ) Báo cáo kết quả bình sai lưới.

Điều 18. Lưới độ caokỹ thuật

1. Lưới chiều cao kỹ thuật đc pháttriển theo cách thức thủy chuẩn hình học, cách thức đo cao lượng giác hoặccông nghệ GNSS tĩnh.

2. Tùy từng nhu yếu rõ rệt có thểthiết kế lưới chiều cao kỹ thuật trùng một số hoặc cục bộ những điểm thuộc lưới cơsở cấp 1, lưới cơ sở cấp 2 hoặc lập những mốc riêng giao hàng cho việc truyền chiều cao đến lưới khống chế đo vẽvà dùng thẳng trực tiếp đo cụ thể địa hình. Lưới chiều cao kỹ thuật đc phát triểntừ những điểm lưới chiều cao nước nhà hạng IV trở lên.

3. So với Khu Vực đo có yêu cầutruyền chiều cao hạng IV cho một số hoặc cục bộ những điểm thuộc những lưới tọa độ cầnphải thiết kế lưới đo chiều cao hạng IV tùy thuộc nhu yếu rõ rệt. Quy tắc về xâydựng lưới chiều cao hạng IV tuân thủ điều khoản tại Quy chuẩn kỹ thuật nước nhà vềxây dựng lưới chiều cao nước nhà QCVN 11.2008/BTNMT.

Điều 19. Lưới độ caokỹ thuật theo cách thức thủy chuẩn hình học

1. Lưới chiều cao kỹ thuật đc thiếtkế để truyền chiều cao kỹ thuật cho một số hoặc toàn bộ những mốc thuộc lướicơ sở cấp 1, lưới cơ sở cấp 2 tùy thuộc theo nhu yếu thực tiễn and phải nêu rõ trong thiết kế kỹthuật.

2. Lưới chiều cao kỹ thuật sử dụngphương pháp thủy chuẩn hình học được gia công bên dưới dạng tuyến đơn hoặc tuyến chứa một haynhiều điểm nút, có điểm gốc là những điểm chiều cao nước nhà hạng IV trở lên. Trườnghợp đặc thù nan giải cho phép thiết kế tuyến treo. Độ dài tuyến đo treokhông quá 4km and phải đo đi, đo về hoặc đo 1 chiều với hai độ cao máy khácnhau tối thiểu 10cm and lấy kết quảtrung bình 2 lần đo.

3. Chiều dài tuyến đơn phụ thuộcvào khoảng cao đều căn bản cần đo vẽ and không vượt quá những giá cả nêu ở Bảng 8.

Bảng 8

Loi tuyến đ cao kỹ thutĐộ dài tuyến chiều cao kỹ thuật đi với từngkhoảng cao đều căn bản
0,25m0,5m1m2,5m and 5m
Tuyến đơn (km)281625
Giữa điểm gốc and điểm nút (km)1,561216
Giữa hai điểm nút (km)14812

4. Máy đo là máy thủy chuẩn hình học,có độ phóng đại từ 20x trở lên, giá trị vạch chia ống bọt nước lớnnhất là 45” tương ứng với 2mm, dùng mia gỗ một hoặc hai mặt, trị số vạch khắclà 1cm. Nếu dùng máythủy chuẩn điện tử với mia mã vạch thì phải dùng máy and mia có độ chính xáctương đương trở lên.

5. Tuyến chiều cao kỹ thuật đc đo mộtchiều, mia phải đặt trên đế mia hoặc trên cọc đóng chặt xuống nền đất. Chênh cao đọctheo chỉ giữa của ống kính đến milimet, khoảng phương thức đọc số chẵn đến mét trực tiếptrên mia. Khi áp dụng mia hai mặt số, phải đọc số theo thứ tự như sau:

– Đọc số mặt đen, mặt đỏ mia sau;

– Đọc số mặt đen, mặt đỏ mia trước;

Khi áp dụng mia một mặt số:

– Đọc số mia sau;

– Đọc số mia trước;

– Đổi thay độ cao máy tối thiểu 10cm;

– Đọc số mia trước;

– Đọc số mia sau.

6. Khoảng phương thức đo từ máy đến miatrung bình là 120m, dài nhất không quá 200m; độ cao tia ngắm nếu với mặt đất ≥ 0,2m; chênh khoảngcách từ máy đến 2 mia không quá 5m, chênh tích lũy khoảng phương thức trong tuyến đokhông quá 5mm. Chênh lệchđộ cao trên trạm tính theo 2 mặt mia hoặc theo 2 chiều cao máy không quá 5mm. Phảibố trí tổng số trạm đo trong tuyến đo là số chẵn. Kết quả đo ghi trong sổ đo theomẫu trong Phụ lục 3 của Thông tư này.

7. Nếu dùng máy thủy chuẩn điệntử với mia mã vạch thì các bước đo, khoảng phương thức, điều khoản and những chỉ tiêu kỹthuật tuân thủ theo điều khoản của máy.

8. Sai số khép tuyến chiều cao kỹthuật không vượt quá giá cả: Fh = ±50mm., trong đó L là chiều dài của tuyến độcao, tính bằng kilomet. Nếu số trạm đo trên 1km to hơn 25trạm, sai số khép tính theo công thức: Fh = ±10mm.

*

 trong đó n là số trạm đo.

9. Lưới chiều cao phải đc tiếnhành bình sai chặt chẽ theo nguyên tắc số bình phương bé dại nhất.

Điều 20. Lưới độ caokỹ thuật theo cách thức lượng giác

1. Cho phép truyền độ hàng đầu kỹthuật bằng cách thức đo cao lượng giác, dùng máy toàn đạc điện tử để đochênh cao. Tuyến đo có thể độc lập hoặc trùng với lưới đường chuyền, chiều dàituyến điều khoản không vượt quá những giá cả ghi trong Bảng 8 của Thông tư này.Góc đứng đc đo độc lập hoặc đồng thời các bước đo góc bằng của lưới đườngchuyền. Cần sử dụng máy đo có độ đúng chuẩn về đo góc đứng ≤10”, số lần đogóc đứng như số lần đo góc bằng.

2. Chênh cao phải đo 2 chiều đivà về; số chênh giá trị góc đứng giữa những lần đo ≤15”. Cácthông số: độ cao máy, độ cao gương phải đc đo đúng chuẩn đến 1mm.

3. Chênh cao giữa 2 điểm đc tínhtheo độ cao máy, độ cao gương and góc đứng trung bình những vòng đo sau khiđã đc xử lý sai số MO. Chênh cao trung bình đc lấytheo giá cả trung bình theo hai chiều đo đi and đo về.

4. Sai số khép tuyến chiều cao giữacác điểm gốc chiều cao là Fh ≤ ±50mm. trong đó L là chiềudài tuyến, tính bằng km. Lưới chiều cao phải đc tiến hành triển khai bình sai chặt chẽ theonguyên lý số bình phương bé dại nhất.

Điều 21. Lưới độ caokỹ thuật đo theo công nghệ GNSS tĩnh

Cho phép sử dụng công nghệ GNSS tĩnhđể truyền chiều cao độ hàng đầu kỹ thuật theo lưới riêng hoặc kết hợp đồng thờitrong các bước đo tọa độ lưới cơ sở cấp 1, lưới cơ sở cấp 2 bằng công nghệ GNSStĩnh. Ngoài nhu yếu kỹ thuật đo lường như so với tọa độ lưới cơ sở cấp 1, lướicơ sở cấp 2, lưới chiều cao kỹ thuật dùng công nghệ GNSS tĩnh còn phải tuân thủvề điểm gốc chiều cao, quy mô Geoid, xử lý số liệu and tính toán bình sai quy địnhtại Điều 13 của Thông tư này.

Điều 22. Lưới khốngchế đo vẽ

1. Lưới khống chế đo vẽ đượcthành lập nhằm tăng dày điểm khống chế giao hàng đo lường thẳng trực tiếp tọa độ, độ caocác điểm địa hình, địa vật. Lưới khống chế đo vẽ đc kết hợp khẳng định tọa độvà chiều cao trong cùng một lưới. Lưới khống chế đo vẽ chia làm 2 cấp: lưới đo vẽcấp 1 and lưới đo vẽ cấp 2.

2. Tùy vào tình huống củakhu đo, tọa độ những điểm lưới khống chế đo vẽ đc khẳng định bằng cách thức đườngchuyền đo góc cạnh hoặc bằng công nghệ GNSS. Chiều cao những điểm khống chế đo vẽxác định bằng cách thức đo cao thủy chuẩn hình học hoặc cách thức đo cao lượnggiác, công nghệ GNSS tĩnh, GNSS động kết hợp trong khi đo tọa độ.

3. Lưới khống chế đo vẽ phải thiếtkế trên map tỷ lệ to nhất có trên khu đo trước khi triển khai.

4. Tùy từng nhu yếu rõ rệt điểmlưới khống chế đo vẽ có thể chôn mốc cố định hoặc tạm thời ở thực địa. Nếu chôn mốc cốđịnh phải tuân thủ theo điều khoản về mốc tại Phụ lục 1 của Thông tư này. Nếu làm mốc tạmthời thì phải đảm bảomốc tồn tại đến kết thúc việc đo lường and giao hàng check, nghiệm thucông trình.

Điều 23. Lưới đo vẽ cấp1 dùng cách thức đường chuyền đo góc, cạnh

1. Lưới đo vẽ cấp 1 sắp xếp bên dưới dạngtuyến đường chuyền đơn hoặc dạng lưới có 01 hay nhiều điểm nút. Điểm gốc tọa độphát triển lưới đo vẽ cấp một là điểm lưới cơ sở cấp 2 trở lên. Một lưới đườngchuyền phải có số lượng điểm gốc đủ để tạo nên tối thiểu 01 phương vị khởitính, 01 điểm tọa độ khởi tính and 01 điểm để khép tọa độ. Trong điều kiện khókhăn cho phép sử dụng đường chuyền nối 02 điểm gốc tọa độ không thông hướngnhưng phải sắp xếp bảo đảm đường chuyền dạng duỗi thẳng, có góc chuyển hướng ≤ 8° hoặc tỷ sốgiữa tổng chiều dài đườngchuyền and khoảng phương thức giữa điểm gốc khởi and điểm gốc khép tọa độ /L ≤ 1,3.

2. Độ dài những cạnh lưới đo vẽ cấp 1 đượcchọn gần bằng nhau, chênh lệch chiều dài 2 cạnh liền kề không quá 2 lần, cạnhkhông ngắn hơn 20m; ở Khu Vực đặc thù nan giải được phép cạnh ngắn nhấtkhông bên dưới 10m, cạnh lướikhông cắt chéo nhau. Nếu 2 lưới đườngchuyền đo vẽ cấp 1 cắt chéo nhau hoặc có khoảng phương thức giữa 2 điểm gần nhau nhấtcủa 2 lưới ≤300mthì phải thiết kế điểm nút nối 2 lưới. Sai số điểm đặt điểm yếu kém nhất, sai số khéptọa độ lưới đo vẽ cấp 1 điều khoản trong Bảng 4 của Thông tư này.

Xem Ngay: Flare Là Gì – Công Dụng Phổ Biến Của Lens Flare

3. Canh Lưới đo vẽ cấp 1 đc đo2 lần bằng loại thiết bị đo dài điện tử có độ đúng chuẩn danh định ≤10mm+1mm.D (D làchiều dài cạnh đo tính bằng km).

4. Tùy vào tỷ lệ đo vẽ, điềukiện độ đúng chuẩn loại thiết bị đo dùng, độ dài trung bình cạnh đường chuyềncó thể sắp xếp để chọn lựa số cạnh của lưới đo vẽ cấp 1 phù hợp, đc ghi trongBảng 9 như sau:

Bảng 9

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Tỷ lệSai số trung phương đo góc ±5″Sai số trung phương đo góc ±10″Sai số trung phương đo góc ±15″
100 m200 m300 m400 m500 m100 m200 m300 m400 m500 m100 m200 m300 m400 m500 m
1:500997668654375432
1:1000181614131116131087158765

Bài Viết: thủy chuẩn hạng 4 là gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com thủy chuẩn hạng 4 là gìCác câu hỏi về thủy chuẩn hạng 4 là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thủy chuẩn hạng 4 là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thủy chuẩn hạng 4 là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thủy chuẩn hạng 4 là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thủy chuẩn hạng 4 là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thủy chuẩn hạng 4 là gì


Các hình ảnh về thủy chuẩn hạng 4 là gì đang được Moviee.vn Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về thủy chuẩn hạng 4 là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem nội dung về thủy chuẩn hạng 4 là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://hoatuoibattu.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://hoatuoibattu.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author