Vì sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành ,những cây lấy quả thường bấm ngọn?

Question

Vì sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành ,những cây lấy quả thường bấm ngọn?

in progress 0

Sinh họcEva4 tuần 2021-11-10T23:52:25+00:00 2021-11-10T23:52:25+00:002 Answers3 views 0